Skip to main content
Petek, 1. december 2023
23.09.2022
15:01
Foto: Občina Sevnica
Evropska mesta in občine, med njimi že 10. leto zapored tudi Občina Sevnica, v času Evropskega tedna mobilnosti organizirajo akcije, s katerimi spodbujajo k uporabi trajnostnih oblik prevoza.

Predlogi ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti

Koordinatorji Evropskega tedna mobilnosti v občini Sevnica so pripravili nekaj konkretnih predlogov za zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov v lokalni skupnosti.

Trajnostna mobilnost v mestu

Najbolj gosto poseljeno območje sevniške občine je somestje Sevnice in Boštanja. Središče Sevnice je precej obremenjeno z avtomobili, kljub temu, da so razdalje, ki jih občani z avtomobili prevozijo, relativno kratke. Standard dostopnosti je v Sevnici manj toleranten do višjih razdalj. Razdalje, ki jih prebivalci večjih mest premagujejo peš ali s kolesom, jih Sevničani premagujejo z osebnimi avtomobili.

Kratek sprehod do delovnega mesta

Največja koncentracija delovnih mest izven industrijske cone v Sevnici je v novem delu mesta pri HTC, kjer tudi vseskozi primanjkuje parkirišč. Kljub temu pa je okoli 600 metrov oddaljeno parkirišče pri Bazenu Sevnica, kjer je na voljo 48 brezplačnih parkirnih mest, v dopoldanskih urah med tednom večinoma prazno. Od Bazena Sevnica do območja pri HTC, kjer se med drugim nahajajo zdravstveni dom, lekarna, dom starejših občanov, Center za socialno delo in Zavod za zaposlovanje, potrebujemo 7 minut hoje. Od parkirišča Šmarje na Planinski cesti 1, kjer je na voljo 50 brezplačnih parkirnih mest, za okoli 550 metrov do območja pri HTC prav tako potrebujemo 7 minut. Tudi do starega dela mesta lahko pridemo peš. Od parkirišča pri Gasilskem domu Sevnica do občinske stavbe za 700 metrov potrebujemo okoli 8 minut. S kratkimi sprehodi do delovnega mesta naredimo nekaj dobrega zase in za svoje zdravje, hkrati pa 
prepuščamo prosta parkirna mesta tistim, ki tudi kratke razdalje težje premagujejo, torej starejšim in osebam z oviranostmi.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

S kolesom hitreje do cilja 

Kolesarske ureditve v mestu Sevnica, tako kolesarske poti, označitve in prometna signalizacija, so v večji meri urejene. Kolesarji so udeleženci v prometu, ki so prav tako obvezani spoštovati cestno prometna pravila. Ta jim omogočajo vožnjo po cesti v primeru, da na določenem cestnem odseku kolesarske poti ni. Infrastruktura za kolesarje se v povezavi z urejanjem druge cestno-prometne infrastrukture nenehno dopolnjuje. Pred javnimi ustanovami, pri železniški postaji, pred javnimi športnimi objekti in pred nekaterimi lokali so urejene kolesarnice in stojala za kolesa. V lanskem letu pridobljeno stojalo za kolo na parkirišču pred HTC je še pridobilo na sporočilnosti: z napisom »En avto ali deset koles« je še dodatno poudarjeno, da lahko na parkirnem mestu enega avtomobila parkiramo kar deset koles. Na krajše službene poti se s kolesom vozijo tudi sodelavci občinske uprave. V letošnjem letu je Občina Sevnica v park službenih vozil umestila tudi novo žensko kolo. Obe službeni kolesi dobro služita svojemu namenu.

Trajnostna mobilnost na podeželju

Na prvi pogled se zdi, da je načela trajnostne mobilnosti težje udejanjati na podeželju, kjer so razdalje večje, manj je namenskih kolesarskih poti, tudi javni prevoz je manj pogost. Kljub temu pa lahko z nekaterimi ukrepi zmanjšamo uporabo osebnih avtomobilov oziroma povečamo število potnikov v enem avtomobilu. Mobilnost je sama po sebi še posebej na podeželju ključnega pomena, zato ukrepi ne smejo biti usmerjeni v preprečevanje mobilnosti, temveč v ukrepe zmanjšanja obremenjevanja okolja s prometom na prebivalcem prijazen način.

Sopotništvo

Sopotništvo oziroma deljenje avtomobila je vožnja z osebnim avtomobilom, pri kateri se vozniku pridruži več potnikov, ki potujejo na isto destinacijo. Sopotništvo vsem udeležencem zmanjšuje potne stroške, saj si jih med seboj razdelijo, hkrati pa zmanjšuje obremenitev okolja z avtomobili. Sopotništvo pridobiva na pomenu in uporabnosti z razvojem digitalnih orodij. Za iskanje možnosti za sopotništvo je na voljo spletni portal prevoz.org. Občina Sevnica v zadnjem obdobju prepoznava parkirišča, ki jih občanke in občani že uporabljajo za sopotništvo. Eno tovrstnih je parkirišče pri Hidroelektrarni Arto-Blanca. V prihodnje bo Občina Sevnica pristopila k ureditvam prostorov za sopotniško parkiranje tudi na drugih tovrstnih točkah po občini.

Organizirani prevozi za starejše

Namen programa Sopotniki, ki deluje pod okriljem Zavoda za medgeneracijsko solidarnost, je pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Program deluje na državni ravni, v sevniški občini pa njegovo izvajanje financira Občina Sevnica. Projekt od leta 2021 koordinira Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. V lanskem letu je Občina Sevnica za izvajanje prevozov zagotovila tudi novo vozilo.

Tudi letos je župan Srečko Ocvirk v sklopu akcije #ŽupaniZaVolani za en dan postal prostovoljec Sopotnikov in po opravkih odpeljal občanko, uporabnico projekta Sopotniki. Po vozilo Sopotnikov se je odpravil kar s službenim kolesom. Pri tem je izpostavil, da pogosto pozabimo, da je razdaljo skozi mesto mogoče hitreje premagati s kolesom. Hkrati z iskanjem parkirnega mesta za kolo ni imel nobenih težav.

(Občina Sevnica)

evropski teden mobilnosti
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja