Skip to main content
Petek, 22. september 2023
14.03.2023
12:06
Čistilna akcija v Selcah pri Leskovcu
Foto: ŠKD Selce pri Leskovcu
Tudi v letu 2023 bo Mestna občina Krško v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in društvi
pristopila k izvedbi pomladanskega čiščenja okolja.

Spomladansko čiščenje okolja v Mestni občini Krško

V kolikor se želi tudi vaša krajevna skupnost, organizacija ali društvo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, vas prosimo, da nam najkasneje do srede, 19. aprila 2023, pisno sporočite vaš namen na naslov Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, oziroma elektronski naslov darko.anzicek@krsko.si (s pripisom "Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja") in nam ob tem pisno dostavite naslednje podatke:

  • okvirni datum vaše akcije (točen datum se bo uskladil z izvajalcem za postavitev kontejnerjev in odvoz kontejnerjev z odpadki),
  • število kontejnerjev, ki jih potrebujete,
  • lokacijo akcije z določenim mestom za postavitev kontejnerjev,
  •  kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko).

Prosimo vas, da nas o vaši akciji obvestite vsaj sedem dni prej, preden jo boste izvedli in predvidite uporabo od enega do največ treh kontejnerjev na akcijo ter da akcijo zaključite po napolnitvi kontejnerjev in o tem TAKOJ obvestite izvajalca, ki bo kontejnerje odpeljal.

Pomladansko čiščenje okolja je namenjeno odstranjevanju odpadkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju. Ni pa namenjeno čiščenju bivališč (podstrešja, kleti, dvorišča…). V ta namen lahko gospodinjstva na podlagi naročila enkrat letno oddajo 3m 3 odpadkov družbi KOSTAK d.d., kar je vključeno v ceno smetarine.

Organizatorje in udeležence opozarjamo, da pri izvajanju čiščenja okolja poskrbijo za svojo varnost in jim posredujemo spletno povezavo s priporočili za varno delo, in sicer Priporočila ob čistilnih akcijah ter Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah, https://nijz.si/moje-okolje/priporocila-ob-cistilnih-akcijah/.

Lastnike zemljišč opozarjamo, da so po Zakonu o varstvu okolja sami odgovorni za odložene odpadke na njihovih zemljiščih. Zato jih pozivamo, da zemljišča nadzirajo in kršitelje, ki nezakonito odlagajo odpadke na njihovih zemljiščih, prijavijo pristojni inšpekciji. Nadzor nad ravnanjem z odpadki izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, telefonska številka (07) 49 81 382 in Inšpekcija za okolje, Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto, kamor lahko občani prijavijo kršitve v zvezi z ravnanjem z odpadki, telefonska številka (07) 39 42 160.

Za informacije v zvezi z akcijami smo vam na voljo, in sicer Darko Anžiček, tel. 49 81 300 ter Natalija Arh, tel. 49 81 363.

Mestna občina Krško

krško

Pridružite se nam