Skip to main content
Ponedeljek, 29. maj 2023
23.03.2023
13:47
Občinski otroški parlamenti v Posavju
Foto: ZPM Krško
Na Zvezi prijateljev mladine Krško so zaključili z zadnjim od treh organiziranih že 33. občinskih otroških parlamentov v Posavju. Začeli so v Sevnici, nadaljevali v Krškem in končali v Brežicah.

Tudi letos so pripravili občinske otroške parlamente

Otroški parlament občin Sevnica in Radeče

Letošnje šolsko leto smo pričeli z izvedbo na gradu Sevnica za OŠ Občin Sevnica in Radeče. Gostiteljica je bila OŠ Krmelj. S predstavniki smo se zbrali ob 8. uri na gradu Sevnica. V uvodu nas je pozdravila ravnateljica ga. Gusti Mirt. Mlade parlamentarce in parlamentarke sta nagovorila tudi župan občine Sevnica, g. Srečko Ocvirk in župan občine Radeče, g. Tomaž Režun, ter jim zaželela uspešno delo. Pred pričetkom delavnic smo si ogledali kulturni nastop, ki so ga pripravile učenke iz OŠ Krmelj.

Nato so se udeleženci razdelili v tri skupine in pričeli z delom po delavnicah. Dvoletno temo, ki so jo izbrali sovrstniki v lanskem šolskem letu je Duševno zdravje otrok in mladih. Skupaj z mentorji po vseh OŠ v Posavju smo se odločili da letošnje Občinske otroške parlamente izpeljemo v obliki delavnic. Delavnice smo razdelili na tri podteme.

  • Samopodoba
  • Medvrstniški odnosi
  • Metode sproščanja

K sodelovanju smo povabili zunanje izvajalce iz lokalnih nevladnih organizacij. V Sevnici smo se povezali z Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ga. Katja Radej je izpeljala delavnico Samopodoba. Sara Jurkas Omerzo, dipl. psih. iz Zavoda za Zvezde je prevzela delavnico Metode sproščanja in Estera Zupan iz društva Sončna svetovalnica delavnico Medvrstniški odnosi.

Otroški parlament občine Krško in Kostanjevica

V Krškem so nam na pomoč pri oblikovanju delavnic priskočile, dolgoletne prostovoljka ZPM KK ga. Darja Podlipnik, ga. Tanja Cedilnik in ga. Dženi Rostohar. Takoj na začetku nas je pozdravila v. d. predsednika ZPM Krško ga Katja Šribar, mlade je nagovorila ter poudarila kako pomembno je, da se o letošnji temi veliko pogovarjamo, ter medsebojno poslušamo in pomagamo. Po nastopu učenca iz OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško, ki nas je razveselil z igranjem na harmoniko, smo prisluhnili še besedam župana Mestne občine Krško, g. Janezu Kerinu, ki je poudaril pomembnosti zavedanja ter poslušanja predlogov mladih parlamentarcev in parlamentark tako na občinski, kot tudi na državni ravni o tej peroči temi. Tudi župan občine Kostanjevica na Krki, g. Robert Zagorc je namenil spodbudne besede vsem sodelujočim in zaželel uspešno delo in debato na Nacionalnem otroškem parlamentu v DZ RS.

Fotogalerija (Foto: Zveza prijateljev mladine Krško):

Otroški parlament občine Brežice

Za izvedbo v petek, 17. marca 2023 za OŠ občine Brežice, so se na naše vabilo za izvedbo delavnic z veseljem odzvali g. Ivan Jakovljević sodelavec pri programu ZD Brežice v Centru za krepitev zdravja, Lina Buršič, dipl. psih, članica iz Zavoda za zvezde in ga. Darja Podlipnik. Soorganizatorica OŠ Globoko je poskrbela za odličen kulturni program. Za uspešen začetek pa je ravnateljica ga. Zdenka Bregar Umek, spodbudila prisotne za aktivno vključevanje in uspešno delo. Za uspešen začetek in uspešno zagovarjanje predlogov v Državnem zboru Republike Slovenije nam je spodbudne besede namenil tudi podžupan Občine Brežice g. Aleksander Gajski.

Pri vseh treh Občinskih otroških parlamentih so aktivno sodelovali tudi ravnatelji OŠ v Posavju, kateri so spodbujali svoje predstavnike posameznih šol. Na koncu so pazljivo poslušali predstavitve dela v delavnicah ter obljubili, da bodo tudi oni naredili vse kar je v njihovi moči, da bodo predlogi uslišani. Zaželeli so jim tudi, da bodo upoštevani njihovi predlogi tudi na Nacionalnem otroškem parlamentu v Državnem zboru Republike Slovenije.

Po predstavitvah dela v delavnicah smo prišli do zaključka, da je bila odločitev o izvedbi otroških parlamentov pravilna. Delavnice so se razvile v pravo debato, nastali so konkretni predlogi, otroci so se poglobili v temo, iskali rešitve in predloge, izdelali plakate, izvajali različne vaje za sproščanje, se glasno smejali, ploskali… Zaključke iz delavnic, bodo izvoljeni predstavniki na 33. Nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo 11. aprila v Državnem zboru Republike Slovenije, glasno zastopali, zagovarjali in upravičili svojo izvoljenost. Želimo si, da se bo glas vseh parlamentarcev, parlamentark in mentorjev OŠ v Posavju slišal tudi v Ljubljani.

Iz Posavja bodo glas vseh v parlamentu zastopali Livia Zara Hauptman (OŠ Jože Gorjupa Kostanjevica na Krki), Veronika Pacek (OŠ Raka), Dimitrije Cocojević (OŠ Brežice), Nikolina Popović (OŠ Velika Dolina), Milla Marjanović (OŠ Marjana Nemca Radeče) in Hana Trebše (OŠ Tržišče).

Zveza prijateljev mladine Krško

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam