Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
09.12.2022
08:36
Zimska služba, Sevnica
Foto: Komunala Sevnica
V občini Sevnica imajo zelo razgiban teren in razpršeno poseljenost, ko se naselja in zaselki razprostirajo na od 180 do 700 metrov nadmorske višine. In obljubljajo, zimska služba je pripravljena

Zimska služba v občini Sevnica

SEVNICA Na Občini Sevnica pravijo, da je njihov skupen cilj z javnim podjetjem Komunala d. o. o. Sevnica, ki v sklopu gospodarske javne službe vzdržuje lokalne ceste in javne poti, zagotavljanje ustrezne prevoznosti cest v vseh letnih časih. Komunala Sevnica je po 15. novembru pričela s pripravami na izvajanje zimske službe.

Med 400 in 500 ton soli ter 700 in 900 kubičnih metrov peska

Pri Čistilni napravi Sevnica je od leta 2015 urejen objekt za skladiščenje soli in peska. Za vsakoletno izvajanje zimske službe Komunala Sevnica nabavi in porabi od 400 do 500 ton soli in od 700 do 900 kubičnih metrov peska. V svojem naboru plužnih enot ima Komunala Sevnica dve tovorni vozili in pet traktorjev, ki so opremljeni s plugi in posipalci. Zimsko službo izvajajo v sodelovanju z devetimi podizvajalci.

Komunala Sevnica skrbi za 635 kilometrov javnih cest

Za izvajanje posipavanja in pluženja Komunala Sevnica skrbi na 253 kilometrih lokalnih cest in na 382 kilometrih javnih poti, skupaj je to 635 kilometrov javnih cest. Za pluženje državnih cest na območju občine Sevnica je na podlagi koncesijske pogodbe zadolženo podjetje CGP d.d. Novo mesto.

Kdaj začnejo s pluženjem?

Na Občini Sevnica dodajajo, da  dinamiko čiščenja cest opredeljujejo določbe pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest. Od leta 2016 je v veljavi državni pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, na podlagi katerega izvajajo zimsko službo tudi v občini Sevnica. Pravilnik opredeljuje, da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na občinskih cestah ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Glede na pravilnik je za vse, ki pozimi vozijo po cestah s klancem nad 10 odstotkov, prevoznost zagotovljena, če je promet mogoč z uporabo snežnih verig.

Verige bi morale biti sestavni del obvezne opreme

Verige bi tako morale biti sestavni del obvezne opreme vozil predvsem tistih, ki prebivajo v višje ležečih krajih. V občini Sevnica se pluženje in čiščenje cest pogosto izvajajo že pri bistveno nižjih količinah snega, ne glede na določbe pravilnika o dosegi 15 centimetrov zapadlega snega. "Ob pojavu obilnejših in dlje trajajočih snežnih padavin je zagotavljanje zadovoljive cikličnosti pluženja na 635 kilometrih javnih cest zahtevno. Zato so tudi v sevniški občini vodilo pri določanju prioritet vzdrževanja prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah t.i. prednostni razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa ob upoštevanju predvsem javnega avtobusnega prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe ter veljajo za celotno državo," dodajajo na Občini Sevnica.

Hitrost prilagodite razmeram na cesti

Mile zime zadnjega obdobja niso prinesle večje količine snežnih padavin. A je kljub temu pomembno, da vsak odgovoren voznik poskrbi za ustrezno zimsko opremo svojega vozila, po potrebi obnavlja znanje vožnje v snežnih razmerah, predvsem pa prilagodi hitrost glede na aktualne razmere na cestah.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja