Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
10.12.2022
19:37
Občina Sevnica je uredila pešpot med občinsko stavbo in župniščem.

Ureditev pešpoti ob stavbi Občine Sevnica

SEVNICA Pešpot predstavlja varnejšo izbiro poti tako za najmlajše udeležence v prometu kot tudi vse ostale, ki raje izbirajo s prometom manj obremenjene poti za pešhojo. Južna stran občinske stavbe se s pločnikom navezuje na regionalno cesto skozi staro mestno jedro Sevnice. Ker gre za glavno prometnico na levem bregu reke Save, je cesta precej obremenjena z osebnim, javnim in tovornim prometom.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Obstoječe infrastrukturne ureditve ne omogočajo širitve pločnikov, zato je Občina Sevnica pristopila že k drugi tovrstni preusmeritvi peš prometa v starem mestnem jedru. Preusmeritev peš prometa pred cestno ožino pri gostilni Plausteiner je bila urejena v letu 2018. Po njej je speljana tudi šolska pot. Novo pešpot ob občinski stavbi so v četrtek asfaltirali, nekateri sprehajalci pa so jo že uporabili. Vrednost pogodbenih del ureditve poti je znašala 11 tisoč evrov.

Občina Sevnica

sevnica
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja