Skip to main content
V Posavju 8.2° C Ponedeljek, 22. 2024
27.02.2023
08:08
Ureditev ceste in pločnikov skozi Vrh pri Boštanju
Foto: Občina Sevnica
Občina Sevnica je pristopila k projektu ureditve ceste in pločnikov na lokalni cesti Boštanj–Vrh–Brezovec, skozi naselje Vrh pri Boštanju.

Ureditev ceste in pločnikov skozi Vrh pri Boštanju

V okviru ureditve in rekonstrukcije cestnega odseka v skupni dolžini 350 metrov bo dograjen hodnik za pešce, urejena bo cestna razsvetljava in zamenjan dotrajan vodovod. V sklopu ureditve ceste bo urejana tudi meteorna kanalizacije z razširitvijo cestišča. V mesecu februarju potekajo dela za zavarovanje brežin z zgradnjo opornih zidov ter ureditvijo zalednih voda.

Dela izvaja podjetje Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d. d. iz Krškega. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 321.888,52 evrov. Investicija bo predvidoma zaključena konec meseca maja 2023.

Občina Sevnica

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

sevnica
ceste

Pridružite se nam