Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
19.10.2022
07:58
Na območju lokalne ceste Naselje heroja Maroka - Grič - Drožanjska v Sevnici poteka ureditev intervencijske dostopne poti za Bazen Sevnica.

Ureditev intervencijske dostopne poti za Bazen Sevnica

SEVNICA "Na območju ureditve dostopne poti bo potekal komunalni koridor za ureditev meteorne kanalizacije, plinovoda, vodovoda, električnih in telekomunikacijskih vodov ter druge infrastrukture, ki je potrebna za komunalno opremljanje širšega območja," pravijo na Občini Sevnica. V prvi fazi bodo izvedli zemeljska in gradbena dela do vzpostavitve utrjene gramozirane poti. Ob navodilih in sečnim dovoljenjem Zavoda za gozdove Slovenije so na tem območju že odstranili nekaj dreves.

Ureditev odvodnjavanja za atletski stadion

V drugi fazi je v trasi poti predvidena izgradnja komunalnih vodov. Hkrati s to ureditvijo na območju predvidnega Stadiona Sevnica potekajo gradbena dela za ureditev odvodnjavanja v sklopu stabilizacije terena. "Izvedbena dela so se pričela po izvajanju dlje trajajočih geoloških raziskav ter pridobljeni dodatni študiji stabilizacije terena," dodajajo v Sevnici.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

sevnica
fotogalerija

Pridružite se nam