Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
05.10.2022
12:04
Vinogradništvo, posavski vinogradi
Foto: arhiv ePosavje
Na območju kostanjeviške občine so odkrili novo žarišče zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD).

Novo žarišče okužbe zlate trsne rumenice: Jablance

KOSTANJEVICA NA KRKI Zlata trsna rumenica bolezen vinske trte in spada v skupino trsnih rumenic, bolezni trte, ki jih povzročajo fitoplazme. Kot so obrazložili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, se fitoplazme se naselijo v sitastih ceveh prevodnega tkiva (floem). Preživijo lahko le v živih celicah okuženih rastlin ali žuželčjih prenašalcev, kjer se razmnožujej, v trti fitoplazme preživijo zimo v olesenelem delu rastline.

In kako se to kaže v vinogradih?

V vinogradih je rezultat pojava zlate trsne rumenice takšen, da je pridelek v okuženih vinogradih slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. Značilna je splošna bledikavost in obarvanje okuženih listov, pojavi se rdečenje ali rumenenje listov, kasneje tkivo lahko odmre. Listni peclji po odpadanju listja dolgo ostanejo na rozgi.

Ameriški škržatek je prenašalec

Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, bolezni ni mogoče zdraviti, ampak le preprečevati, in sicer z odstranjevanjem obolelih rastlin in zatiranjem ameriškega škržatka.

Novo žarišče okužbe Jablance

V septembru so v vinogradih na območju občine Kostanjevica na Krki ugotovili nove okužbe zlate trsne rumenice, določili so novo žarišče okužbe Jablance. Zlata trsna rumenica je bila v Sloveniji prvič ugotovljena v okolici Kopra leta 2005, leta 2008 so jo prvič našli v Posavju v okolici Brežic, v letu 2009 pa v vseh vinorodnih deželah. V naslednjih letih so sledile številne najdbe v vseh vinorodnih deželah. Večje izbruhe ugotovili v slovenski Istri, na Krasu in na Dolenjskem v okolici Novega Mesta. V letu 2021 je bil obsežen izbruh na Ljutomersko Ormoškem območju.

Preprečevanje širjenja

Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe ter v okuženih območjih in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka.

Zatiranje ameriškega škržatka

Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih povsod po Sloveniji ter v vinogradih za pridelavo grozdja na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki zajema vse tri vinorodne dežele.

Spremljajte prognostična obvestila

Sredstva, ki so registrirana za vinsko trto in učinkovita zoper ameriškega škržatka ter okvirni roki zatiranja so v Navodilih za zatiranje ameriškega škržatka, natančnejše roke škropljenja za posamezna območja v prognostičnih obvestilih napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

vinogradništvo
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja