Skip to main content
Torek, 5. december 2023
22.12.2022
13:42
Foto: Občina Brežice
Ob zaključku športnega leta je brežiška športna zveza v občini Brežice, ki nosi naziv Evropsko mesto športa 2022, uspešno izvedla prvo merjenje SLOfit odrasli v tem delu Slovenije.

V občini Brežice izvedli merjenje za oceno telesne pripravljenosti SLOfit odrasli

Brezplačnih meritev, ki predstavljajo nadgradnjo uveljavljenega spremljanja telesnega in gibalnega razvoja v slovenskem šolskem okolju (Športnovzgojni karton), se je udeležilo okoli 30 oseb. Udeleženci so po opravljenih meritvah svoj rezultat preko mobilnega telefona vnesli v aplikacijo in nemudoma dobili podatke, kakšna je njihovo telesna pripravljenost glede na populacijo.

Z dogodkom je Športna zveza postavila odlične temelje za nadaljnje delo, saj so se poleg učiteljev in študentov v projekt vključila tudi različna društva, podjetja, Zavoda za šport Brežice in Zdravstveni dom Brežice. Športna zveza Brežice želi v sodelovanju povezati vse stroke in organizacije na področju rekreacije odraslih, ki je pomembna za zdrav življenjski stil. Vzpostaviti želi mrežo rekreativnih vadb v občini Brežice pod skupnim imenom Brekreacija.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja