Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
14.09.2022
09:59
Novi vinski svetovalci
Foto: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
V Vinorodni deželi Posavje so pridobili nove vinske svetovalce – sommelierje.

Novi vinski svetovalci - sommelierji

NOVO MESTO Na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto so se z Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma ter Klubom prijateljev metliške črnine povezali v partnerstvo pri snovanju in vzpostavitvi projekta Poslovni model: razvoj mreže sommelierjev. Na podlagi večletnih izobraževanj ter soustvarjanj z različnimi deležniki na področju gostinstva in turizma so prišli do ugotovitve, da je potrebno v Vinorodni deželi Posavje vzpostaviti sekcijo vinskih svetovalcev – sommelierjev, saj Vinorodna dežela Primorska in Vinorodna dežela Podravje že imata vinske svetovalce, ki so povezani v sekcije vinskih svatovalcev, Vinorodna dežela Posavje pa še ne.

Katedra za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželju

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto so ustanovili Katedro za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželju, v okviru katere so poleg strokovnjakov in znanstvenikov na tem področju združeni tudi vinski svetovalci – sommelierji. Gostinsko-turistični obrati v Sloveniji potrebujejo vinske svetovalce, zato nagovarjajo študente, predavatelje in lastnike gostinsko-turističnih obratov, da med svoje zaposlene vključijo sommelierje oziroma, da jih motivirajo k izobraževanju ter pridobitvi certifikatov vinski svetovalec – sommelier I., II. in III. stopnje ali nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Slovenija - Evropska gastronomska regija

Razvoj poslovnega modela mreže sommelierjev so zaokrožili z izobraževalnim in slovesnim eno-gastronomskim dogodkom s podelitvijo certifikatov v okviru Akademije vinskih svetovalcev - sommelierjev, ki je prispeval k projektu Slovenija-Evropska gastronomska regija. Novi vinski svetovalci bodo s strokovnim znanjem, pridobljenimi spretnostmi, kompetencami in veščinami pripomogli k ugledu, višji stopnji znanja, gostoljubnosti in komunikaciji z gosti v gostinsko-turističnih obratih v vinorodni deželi Posavje, hkrati pa bodo nadgradili ponudbo v smislu avtentičnosti, strokovnega pristopa, oblačilnega videza, komunikacije z gosti in poudarka na sožitju vin in kulinarike, kar nakazuje k njeni novosti in inovativnosti ter vzpostavitvi integralnih turističnih proizvodov in drugih produktov vinske in kulinarične dežele.

Enotna podoba, enotna označitev objektov

Kot pravijo na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, je vzpostavljena zunanja podoba sommelierjev z enotnimi oblačili, pripadajočimi insignijami, drobnim inventarjem in označitvijo gostinsko-turističnih objektov s tablicami ter odprta Vinoteka v Gostišču na trgu, Hiši kulinarike in turizma. Ob tem so pripravili strokovne izobraževalne podlage, na osnovi katerih bodo izdali priročnik, ki bo služil kot strokovno - izobraževalno gradivo za deležnike na področju gostinstva in turizma.

(Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, eP)

vinogradništvo

Pridružite se nam

Novice iz Posavja