Skip to main content
V Posavju 3.1° C Četrtek, 1. december 2022
27.09.2022
11:18
Krško, avgust 2021
Foto: arhiv ePosavje
Bi lahko Videm postala nova mestna četrt v Mestni občini Krško? Z Mestne občine Krško so odgovorili svetniku Jožetu Olovcu (SDS) na njegov predlog za novo četrt. To so mu odgovorili.

Bi Videm lahko postal nova mestna četrt?

KRŠKO V Krškem želijo "v čim krajšem možnem času, v skladu s pridobitvijo statusa mestne občine, uskladiti, prilagoditi in v nekaterih delih na novo urediti splošne pravne akte, ki z novim statusom vplivajo na njihovo vsebino oziroma poimenovanja."

Dve krajevni skupnosti postaneta mestni četrti

Med akti, ki jih je potrebno dopolniti oziroma prilagoditi, je tako tudi Statut občine Krško. V Krškem so se odločili, da na podlagi predloga svetnika Aleša Zajca novelirajo tudi 110. člen Statuta dve krajevni skupnosti - Krajevno skupnost mesta Krško in Krajevno skupnost Leskovec pri Krškem - preimenujeta v mestni četrti. Tako bi dobili Mestno četrt Krško in Mestno četrt Leskovec pri Krškem. Ob tem bi vsa ostala poimenovanja za krajevne skupnosti in naselja ostajala enaka.

Zaenkrat samo predlog po spremembi imen dveh krajevnih skupnosti

Svetniku Olovcu odgovarjajo, "da predlog 110. člena Statuta predlaga samo spremembo imena dveh krajevnih skupnosti v mestni četrti, vsa območja in organizacija znotraj ožjih delov občine ostajajo nespremenjena. V skladu z navedeno pobudo bi pri ustanovitvi nove mestne četrti Videm prišlo do sprememb pri opredelitvi območij posameznih ožjih delov občin in prilagoditvi organizacije dela. V skladu s trenutno veljavnim Statutom lahko občinski svet s spremembo statuta ukine krajevno skupnost ali spremeni njeno območje, sprememba statuta, s katero se ukine krajevna skupnost oziroma spremeni njeno območje pa lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne skupnosti."

Kaj bi bilo potrebno za ustanovitev nove mestne četrti?

In kaj bi bilo potrebno narediti, da bi dobili novo mestno četrt? Na Mestni občini Krško praivjo, da lahko pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremembo njenega območja poda zbor krajanov ali 10 % prebivalcev krajevne skupnosti. "Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti ali pred spremembo njenega območja mora Občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev glede imena in območja krajevne skupnosti. Mestna občina Krško meni, da ni potrebe po ustanovitvi nove mestne četrti, v vsakem primeru pa je za to potreben poseben postopek, predpisan s Statutom in ostalo relevantno zakonodajo," dodajajo.

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja