Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
04.03.2023
18:11
Dan Civilne zaščite
Foto: Občina Sevnica
Na regijski proslavi ob dnevu Civilne zaščite so v četrtek v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice podelili priznanja Civilne zaščite posameznikom in organizacijam.

Predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez prejel srebrni znak Civilne zaščite

Priznanja Civilne zaščite so podelili posameznikom in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za njihov trud in prispevek na področju zaščite, reševanja in pomoči.

Srebrni znak Civilne zaščite kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je na predlog Gasilske zveze Sevnica in Občine Sevnica prejel Vincenc Knez, dolgoletni gasilec in predsednik Gasilske zveze Sevnica.

 

Obrazložitev ob podelitvi priznanja:

Vincenc Knez je gasilec že več kot 40 let. Vseskozi je svoje gasilsko znanje izpopolnjeval v matičnem Prostovoljnem gasilskem društvu Boštanj. Svojo aktivnost in pripravljenost pomagati občanom in vsem, ki so pomoči potrebni, izkazuje s stalno udeležbo ob raznih naravnih in drugih nesrečah ter tudi na raznih usposabljanjih na nivoju občinske Gasilske zveze, regije Posavje in Gasilske zveze Slovenije. S svojo funkcijo, ki jo opravlja, je pomemben člen v sistemu zaščite in reševanja.

Regijska proslava

Regijske proslave, ki jo vsakoletno organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Brežice skupaj z eno izmed šestih posavskih občin, so se poleg župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka udeležili tudi predstavnica URSZR Olga Andrejek, poslanka državnega zbora Nataša Avšič Bogovič, župan gostujoče Občine Brežice Ivan Molan, župani in direktorji občinskih uprav posavskih občin, predstavniki gasilskih zvez in gasilskih društev, predstavniki Policije in Slovenske vojske in drugi, ki vsak na svojem delovnem področju prispevajo k zaščiti, reševanju in pomoči.

Občina Sevnica

sevnica
brežice
civilna zaščita

Pridružite se nam

Novice iz Posavja