Skip to main content
V Posavju -4.7° C Sreda, 8. februar 2023
25.11.2022
08:40
Vzdrževalna dela ob meji s Hrvaško
Foto: Mestna občina Krško
Na cestah ob meji z Republiko Hrvaško, ki so namenjena in se uporabljajo za varovanje državne meje, so izvedli vzdrževalna dela. Vrednost obnove cest je nekaj manj kot 38.000 evrov.

Na cestah ob meji s Hrvaško

KRŠKO Vzdrževalan dela so bila v celoti financirana s strani Ministrstva za notranje zadeve. V tem času obnovili so ceste od Gadove peči do Premagovc, od Planine do Premagovc, od Gradca do vodnega zajetja, od Trebelnika do Završja ter od Šutne do Trebelnika.

Vzdrževalna dela na cestah ob meji s Hrvaško

Vzdrževalna dela

V sklopu del so na vseh cestah opravili strojna in ročna krpanja makadamskih vozišč z dodajanjem kamnitega materiala, strojno obrezali drevja in grmovja – debeline do 10 cm, strojno pokosili travo, na cesti Gadova peč - Premagovce so delno obnovili vozišče z asfaltiranjem. Poleg tega pa so popravili bankine ter odkopali zasute jarke.

Mestna občina Krško

krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja