Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
21.09.2022
10:39
Sevnica, OŠ Ane Gale
Foto: Občina Sevnica
Z rušitvijo dela vrtca Kekec so v Sevnici pričeli s projektom izgradnje nove osnovne šole, OŠ Ane Gale Sevnica. Dela potekajo v strnjenem delu "nove" Sevnice, vselitev v šolo načrtujejo letu 2024.

Začetek gradnje nove osnovne šole

SEVNICA Novo šolo bodo zgradili na območju Vrtca Kekec, kjer bodo z rekonstrukcijo obstoječe stavbe pridobili tri obstoječe igralnice, z dozidavo pa večino stavbe, "kjer bomo imeli razdelilno kuhinjo, tri specialne učilnice za gospodinjstvo in računalništvo, večjo telovadnico – tukaj imamo 40 kvadratnih metrov, tam jih bomo imeli 150, predvsem pa nam je pomembno, da bomo imeli ustrezne prostore. Zdaj so neustrezni, saj so preozki in predolgi. Zdaj bomo imeli učilnice takšne oblike, kakršne naj bi bile, približno kvadratne ali pravokotne," je ob podpisu pogodbe pojasnil ravnatelj  OŠ Ane Gale Gregor Pirš.

Večina sredstev bo prišla iz občinskega proračuna

"Večino sredstev prispeva občinski proračun Občine Sevnica, in sicer več kot dve tretjini, ministrstvo za šolstvo prispeva 1,1 milijona evrov in dobrih 300.000 evrov prispeva Eko sklad Republike Slovenije," o investiciji pravi sevniški župan Srečko Ocvirk. S projektno dokumentacijo, najprej z idejno zasnovo v letu 2021 in sedaj v letu 2022 z gradbenim dovoljenjem, so dosegli tudi sredstva za sofinanciranje s strani ministrstva za šolstvo in uskladili projekt tako med Osnovno šolo Ane Gale, Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in Vrtcem Sevnica.

Vselitev v letu 2024

"Investicija se dotika vseh treh zavodov – Osnovne šole Ana Gale, ki se preseli na novo lokacijo in nove prostore, Osnovne šole Sevnica, ki pridobi pomožne prostore, predvsem kuhinje in ostalih potrebnih objektov, vrtec pa se s štirimi oddelki umakne tej osnovni šoli, dva oddelka pa ostaneta na tej lokaciji." Naložba bo potekala do leta 2024, ko je predvidena tudi vselitev v nove prostore. "Potrebe v Osnovni šoli Ane Gale so zelo velike, ta osnovna šola ni bila namensko grajena, saj gre za meščansko vilo, v kateri so bile različne dejavnosti in je nekako po sili razmer v preteklosti postala takšna šola, z novo, namensko gradnjo pa zagotavljamo možnost za izvajanje programov skladno s sodobnimi principi in pristopi in verjamem, da bomo to dosegli tako, kot je načrtovano," je še dejal Ocvirk.

Nova šola OŠ Ane Gale Sevnica

"Naredili bomo vse, da bi dela zaključili še pred rokom"

Na javnem zbiranju ponudb je najugodnejšo ponudbo oddala družba Kostak, d. d., iz Krškega. Rok je relativno kratek, nepolni dve leti, zato bodo z deli začeli čim prej, pravi predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha. "Pričakovanja investitorjev so, da bi to bilo čim prej. Otroci in učitelji so predolgo čakali, da bi se karkoli zakompliciralo ali da ne bi začeli takoj. Verjetno bomo vse naredili, da bi dela zaključili še pred rokom, če bodo to dopuščale tehnološke zmožnosti. Za gradbinca je najpomembneje, da pride, naredi in gre, ne pa, da ostane predolgo na nekem projektu." Muho veseli, da so uspeli v lokalnem okolju pridobiti tako pomemben in po velikosti konkreten in projekt.

sevnica
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja