Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
09.09.2022
14:23
Sevnica, krožišče v Šmarju
Grafika: ePosavje.com
V začetku junija so objavili javno naročilo za izgradnjo krožišča v Šmarju v Sevnici, med nadvozom nad trebanjsko železnico in železniško progo Dobova - Zidani Most. Zdaj so znani rezultati.

Izgradnja krožišča v Šmarju

SEVNICA Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so 7. junija objavili javno naročilo za izgradnjo krožišča na cesti Boštanj - Planina v Šmarju, med nakupovalnim centrom in dvema nadvozoma - med nadvozom nad železniško progo Trebnje - Sevnica in nadvozom nad progo Dobova - Zidani Most. V postopku zbiranja ponudb so prejeli le eno ponudbo, skupno ponudbo družb Rafael d.o.o. Sevnica in Gradnje d.o.o. Boštanj za 1.526.115,23 evrov.

Ponudba previsoka

Iz javno objavljene dokumentacije je razvidno, da so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo zavrnili edino prispelo ponudbo, postopek javnega naročila so zaključili brez oddaje naročila. Na Direkciji pravijo, da je ponudba nedopustna, "ker ponudbena cena bistveno presega višino zagotovljenih sredstev, ki je enaka ocenjeni vrednosti predmetnega naročila." Kot nadaljujejo, višine zagotovljenih sredstev ne bodo razkrili, ker bi s tem lahko negativno vplivali na naročnikov poslovni interes pri ponovnem oddajanju predmetnega naročila.

Zdaj pogajanja

In kako naprej? Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pravijo, da bodo po izteku pravnomočnosti izvedli konkurenčni postopek s pogajanji. .

Podpis pogodbe, rondo Šmarje

Celovita ureditev tega dela Sevnice

Poleg izgradnje nadvoza čez trebanjsko železniško progo, ta je že dobil končno podobo, koncept celovitega urejanja območja železniške postaje v Sevnici obravnava še načrtovane preureditve železniške postaje. V tej preureditvi je zapisana nova tirna shema in ukinitev nekaterih tirov, izgradnja podvoza, ki bi omogočil ukinitev nivojskega prehoda pri Stillesu, podhod za pešce, ki bi železniško postajo povezal s peroni in s Savsko cesto, pa tudi dodatne parkirne površine in druge posodobitve širšega območja železniške postaje.

Januarja je bila ocenjena vrednost projekta 1,05 milijona evrov

Za izgradnjo krožišča v Šmarju bo sredstva prispevala tudi država, sporazum o sofinanciranju so podpisali v mesecu januarju. Tedaj so razkrili, "da je ocenjena skupna vrednost del izgradnje krožnega križišča Šmarje po sporazumu 1,05 milijona evrov, skupni delež Občine Sevnica bo okrog 20 odstotkov za ureditve površin za pešce, kolesarske steze in javne razsvetljave."

240 dni za dokončanje del

Po končanih pogajanjih in uvedbi v delo bodo morali izbrani izvajalci z deli začeti najkasneje, dokončanje del je po predvidenem terminskem načrtu izvajanja del 240 dni od uvedbe v delo.

sevnica
ceste
promet

Pridružite se nam

Novice iz Posavja