Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
03.03.2023
12:57
Most na Borštu
Foto: ePosavje.com
V Brežicah so do 17. februarja sprejemali ponudbe za obnovo lesenega mostu na Borštu pri Cerkljah ob Krki, ki se je v sredini lanskega decembra udrl po visokem vodostaju in pretoku reke Krke.

Dve ponudbi za most na Borštu

BREŽICE Po decembrskem visokem pretoku in vodostaju reke Krke se je udrl lesen most na Borštu pri Cerkljah ob Krki. V Brežicah so pristopili k iskanju rešitve in obnove lesenega mostu, pa so konec januarja objavili javno naročilo za izgradnjo novega.

Dobrih 1,1 milijona evrov

Na javno naročilo so prejeli dve ponudbi, družba Rafael d. d. iz Sevnice je oddala ponudbo v višini 1.147.410 evrov, družba CGP d. d. pa ponudbo v višini 1.67.450,83 evrov (obe končni ceni sta s popustom in DDV-jem). Kot so zapisali na Občini Brežice, so po preverjanju ponudbene dokumentacije in skladnosti ponudbe ugotovili, da je najugodnejša oddana ponudba dopustna.

Zdaj čakajo na pravnomočnost objavljene odločitve

Kot so še zapisali v nedavno objavljeni odločitvi v postopku oddaje javnega naročila, bodo najugodnejšega ponudnika pozvali k podpisu pogodbe predvidoma "najpozneje v sedmih delovnih dneh od pravnomočnosti te odločitve."

Most na Borštu

Stari most bodo odstranili

Na Borštu načrtujejo odstranitev vseh elementov obstoječega mostu, vključno z odstranitvijo starih pilotov v strugi reke Krke, na levi in desni brežini bodo obnovili mostne opornike ter obnovili konstrukcijo mostu skladno s strani naročnika potrjeno PZI dokumentacijo in podanimi mnenji. Če ne bo težav, bi lahko z deli končali najkasneje v mesecu septembru.

brežice
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja