Skip to main content
V Posavju 3.5° C Četrtek, 1. december 2022
03.10.2022
14:15
Obnova mostu čez Savo v Sevnici
Foto: ePosavje.com
V ponedeljek se začenja obnova mostu čez reko Savo v Sevnici, sporočajo z Občine Sevnica. Prenova bo potekala v štirih fazah, prometna ureditev bo na širšem območju Sevnice precej spremenjena.

Začetek obnove mostu čez Savo v Sevnici

SEVNICA Z Občine Sevnica so sporočili, da je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izdala dovoljenje za zaporo državne ceste R2-424 na odseku 1166 Boštanj–Planina na območju mostu čez Savo med Boštanjem in Sevnico, izdano dovoljenje je pogoj za pričetek del za rekonstrukcijo mostu.

"Pri pripravi zapore smo aktivno sodelovali"

"Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je investitor obnove mostu, Občina Sevnica je pa izredno zainteresirana in tesno sodeluje z vsemi glede zapore na tem mostu. Pri pripravi zapore za čas gradnje smo aktivno sodelovali in ko je bila odločba izdana, smo predstavili, na kakšen način bo tekla sama zapora, zato da smo javnosti pojasnili to zaporo," nam je v ponedeljek povedal sevniški župan Srečko Ocvirk.

Izvajalec mora 3 dni pred začetkom del obvestiti javnost

Ocvirk pojasnuje, da mora izvajalec najaviti pred fizično vzpostavitvijo zapore. "Investitor in izvajalec ta trenutek še nimata datuma začetka del in bodo najmanj 3 dni, oz. več dni pred samo izvedbo zapore obvestili javnost. Kar bomo s strani Občine Sevnica tekoče obveščali javnost. Mislim, da je najpomembnejše, da bo zelo kratkotrajna enosmerna zapora - enosmerni promet - dva dni v celotnem obdobju."

Kako bo potekal promet?

Vse ostale dni bo promet potekal dvosmerno po zooženih pasovih, dodaja župan. "Kar je bistveno za zmanjšanje zastojev pri prehodu mostov." Dvodnevna zapora mostu, ko bo promet potekal izmenično enosmerno, je zapisana v elaboratu. V Sevnici pričakujejo, da bo promet potekal s čim manj težavami za občane. Povedano po domače, dolgotrajne popolne zapore mostu, kot je bila predvidena ob najavi gradbenih del, ne bo. Bo pa most zagotovo zaprt za ves cestni promet v času asfaltiranja ob zaključku del. 

Med 3. oktobrom in 9. junijem 2023

Občina Sevnica se je aktivno vključila v procese priprav za začetek del za zagotovitev čim bolj nemotenega poteka prometa in s tem kar najmanjšega vpliva rekonstrukcije na vsakdanje poti občank in občanov. "Obnova mostu bo tako potekala z delno zaporo od 3. oktobra 2022 do predvidoma 9. junija 2023. Pri tem je potrebno poudariti, da bo skladno z dovoljenjem za delno zaporo izmenično enosmerni promet na mostu potekal zgolj dva dneva v navedenem obdobju," dodajajo.

Most čez Savo v Sevnici

Prenova mostu bo potekala v štirih fazah

Rekonstrukcija mostu bo potekala v štirih fazah. V 1. in 2. fazi je zaradi rušitve ločilnih otokov pri uvozu v krožišče predvidena izmenično enosmerna zapora, ki jo bodo fizično urejali za to usposobljeni delavci. Zapora bo prilagojena razmeram v prometu, dela pa bodo potekala med 7. in 19. uro.

V 3. in 4. fazi delna zapora s prometnimi znaki

V 3. in 4. fazi je predvidena delna zapora ceste s prometnimi znaki. V času rekonstrukcije mostu bo na mostu omejitev hitrosti na največ 50 kilometrov na uro. Na odsekih mostu, kjer bodo postopoma potekale rekonstrukcije, bo pločnik popolnoma zaprt, pešci pa bodo preusmerjeni na drugo stran cestišča.

Most je bil odprt leta 1975

Most, ki povezuje Sevnico in Boštanj, je bil odprt leta 1975. Most je po skoraj petdesetih letih neprekinjene uporabe nujno potrebno obnoviti, saj je dnevno zelo obremenjen z osebnim in tovornim prometom ter rednimi izrednimi prevozi težkih tovorov. Z rekonstrukcijo mostu bodo zagotovili nadaljnja varna in nemotena uporaba za vsa vozila za naslednje dolgoročno časovno obdobje, sporočajo z Občine Sevnica.

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja