Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
02.03.2023
14:33
Prometni otok, Brestanica
Grafika: ePosavje.com
Med trgom v Brestanici in križiščem za Stolovnik že dalj časa potekajo gradbena dela, ko bodo pri gasilskem domu uredili otok za umirjanje prometa in ostalo infrastrukturo.

Upoštevajte barve na semaforju

KRŠKO Vozniki na poti med glavno cesto Krško - Sevnica in Senovim se ne morejo izogniti gradbišču, kljub ureditvi prometa s semaforji pa tam nastajajo zastoji. Kot pravijo na Mestni občini Krško, semaforji v primeru, "da nekdo prevozi rdečo luč ne delujejo več po nastavljenem sistemu oziroma se sistem signalizacije poruši do te mere, da se intervali podaljšajo, prihaja do zastojev."

Umirjevalni otok, pločniki, prehod za pešce in kolesarje

V Krškem izpostavljajo, da je investicija ureditve državne ceste v Brestanici, začela se je na pobudo Krajevne skupnosti Brestanica, projekt Direkcije za ceste Republike Slovenije (DRSI). "Projektanta GPI d.o.o. in izvajalca del GAAL gradnje d.o.o. je izbrala DRSI. V okviru projekta ureditve državne ceste v Brestanici se bodo z namenom zagotovitve ustreznega nivoja prometne varnosti znotraj meje cestnega sveta in veljavnih predpisov v vplivnem območju uredili ločilni umirjevalni otok, pločniki, prehod za pešce in kolesarje, prometno urbana oprema, vozišče, cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo," dodajajo.

Pločnik, gasilski dom v Brestanici

Upoštevajte prometno signalizacijo

Na Mestni občini Krško tako udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije, saj bo le s tem omogočena normalna pretočnost prometa. "Glede zaključka projekta smo pristojne organe zaprosili za podatke, s katerimi bomo javnost seznanili takoj, ko dobimo odgovore," dodajajo.

krško

Pridružite se nam

Zadnje novice