Skip to main content
Petek, 1. december 2023
14.05.2023
08:59
Most čez Savo v Sevnici
Foto: ePosavje.com
V Sevnici je do 10. junija odprt razpis za zbiranje pobud za umestitev v participativni proračun 2024.

138.000 evrov za predloge participativnega proračuna

SEVNICA Za participativni proračun 2024 so v občini Sevnica predivedli 138.000 evrov, 18 tisoč več kot pretekla leta. Kvota je enakomerno razporejena na 6 območij, za vsako območje pa je predviden enak obseg sredstev, 23 tisoč evrov. Pobudo za umestitev v nabor projektov participativnega proračuna za leto 2024 je mogoče oddati na spletnem ali ročno izpolnjenem obrazcu. Oba sta dostopna na občinski spletni strani. Obrazci za ročno izpolnitev so na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Sevnica. Ročno izpolnjene obrazce lahko prijavitelji pošljejo po e-pošti na naslov uprava@obcina- sevnica.si ali po navadni pošti na Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Kdo lahko odda pobudo?

Pobudo lahko oddajo posamezniki ali skupine s prebivališčem v občini Sevnica, ki so dopolnili 15 let. Če pobudo vlaga skupina predlagateljev, je to potrebno ustrezno označiti na obrazcu. Pobude se oddajajo za projekte in ureditve iz krajevne skupnosti predlagateljev, predlagatelj ali skupina predlagateljev pa lahko oddajo več pobud. Prejete pobude bo preučila strokovna komisija. Zakonsko skladne in tiste, ki ustrezajo razpisnim kriterijem ter sovpadajo z usmeritvami Občine Sevnica, bodo umeščene na seznam za SMS glasovanje, ki bo potekalo v mesecu septembru. Izglasovane pobude oziroma projekti bodo umeščeni v kvoto participativnega proračuna za leto 2024.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam