Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
10.03.2023
10:34
Krško, september 2022
Foto: ePosavje.com
V Mestni občini Krško bodo občanke in občani tudi letos lahko oddali predloge za izvedbo projektov v sklopu participativnega proračuna. Predloge lahko občani oddajo med 13. marcem in 13. aprilom.

Participativni proračun v Mestni občini Krško 2024

KRŠKO Občanke in občani Mestne občine Krško bodo lahko med 13. marcem in 13. aprilom predlagali predloge za projekte participativnega proračuna. Projekt se je od njegove uvedbe v letu 2019 dobro prijel, občanke in občani lahko s podajanjem predlogov in kasnejšim glasovanje o projektih tako del sredstev občinskega proračuna preusmerijo za, po njihovem mnenju, projekte, ki skrbijo za izboljšanje kakovosti življenja v občini. "Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali," so sporočili z Mestne občine Krško

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin o projektu participativnega proračuna

210.000 evrov in sedem območij

V lanskem letu so občanke in občani predlagali 62 projektnih predlogov, 23 jih je bilo izglasovanih in aktivnosti za začetek izvedbe že potekajo, zagotavljajo na Mestni občini Krško. V proračunu za naslednje leto bo za projekte participativnega proračuna predvidenih 210.000 evrov. Sredstva bodo proporcionalno razdeljena po posameznih območjih.

  • Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno–Presladol do 30.000 €
  • Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole do 30.000 €
  • Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 30.000 €
  • Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 30.000 €
  • Območje 5: KS mesta Krško do 30.000 €
  • Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog do 30.000 €
  • Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 30.000 € 
  •  

Predloge bodo zbirali do 13. aprila

Občanke in občani bodo lahko svoje predloge oddali med 13. marcem in 13. aprilom, do mesec maja 2023 bo prispele predloge pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji. Glasovanje o prednostni izvedbi projektov v okviru razpoložljivih sredstev na posameznem območju bo na spletni strani Mestne občine Krško od 5. do 12. junija.

krško
participativni proračun
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja