Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
14.09.2022
09:03
Grad Sevnica
Foto: ePosavje.com
Po končanem SMS glasovanju za uvrstitev predlaganih projektov v nov participativni proračun za naslednje leto so v Sevnici znani izbrani projekti. Občani so izglasovali 18 projektov.

18 projektov v skupni vrednostnih 111.600 evrov

Za izvedbo izglasovanih projektov v novem participativnem proračun občine Sevnica za leto 2023 bodo namenili 120.000 evrov. Kot pravijo na Občini Sevnica, je bila opredeljena vrednost za posamezen projekt od 3 do 10 tisoč evrov. S tem so kvoto za izvedbo participativnega proračuna skoraj v celoti dosegli, v proračun za leto 2023 so se namreč uvrstile pobude v skupni vrednosti 111.600 evrov.

Izbrani projekti

Blanca, Dolnje Brezovo, Studenec

In katere projekte so občani izglasovali? Na območju KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec bodo uredili gasilske mize in klopi na Artu, na igrišču na Dolnjem Brezovem bodo postavili gumijasto podlogo, postavili nova igrala in uredili okolico, nakupili bodo pohištveno opremo za gasilsko mladino Prostovoljnega gasilskega društva Blanca ter obnovili perišče v Rovišču.

Sevnica, Boštanj

Na območju Krajevne skupnosti Sevnica bodo v Sevnici uredili senzorični vrt in postavili pasji park ter pasje pitnike, v Boštanju bodo obnovili kurilnico in osvežili oder dvorane TVD Partizan Boštanj, na Vrhu pri Boštanju pričakujejo ureditev vaškega igrišča, v Kulturnem domu Lukovec bodo dobili nov defibrilator.

Šentjanž, Krmelj

V Šentjanžu bodo postavili usmerjevalne table in prenovili spletno stran turističnega društva ter uredili nove prostore za Društvo vinogradnikov Šentjanž, v Češnjicah pričakujejo nove klopi za igrišče, v Telčah ureditev okolice Gasilskega doma Telče, v Tržišču pa bodo prenovili kletne prostore Aktiva kmečkih žena Tržišče.

Loka, Zabukovje

Na območju krajevnih skupnosti Loka in Zabukovje pa bodo namestili klopi in koše za pasje iztrebke, v Loki bodo posodobili otroška igrala, ob sprehajalni poti ob Savi načrtujejo postavitev solarnih svetilk, zadnji izglasovan projekt pa je postavitev kozolca za plakatiranje in dveh oglaševalskih panojev.

sevnica
participativni proračun

Pridružite se nam