Skip to main content
V Posavju 1.5° C Torek, 28. marec 2023
24.12.2022
09:14
Foto: Občina Brežice
Na novinarski konferenci, ki je potekala 22. decembra, je brežiški župan Ivan Molan javnosti predstavil novega podžupana Aleksandra Gajskega.

Aleksander Gajski podžupan Občine Brežice

Kot je dejal, mora župan po zakonu imeti podžupana, ki ga s pooblastilom nadomešča v primerih odsotnosti. Za imenovanje Aleksandra Gajskega za podžupana, ki bo funkcijo opravljal nepoklicno, se je odločil,  ker ima izkušnje iz občinske sveta, je dejaven v lokalni skupnosti in prihaja iz gospodarstva, tako bo predstavljal dodano vrednost pri razvoju in vodenju občine. Župan ima sicer možnost imenovanja treh podžupanov oz. podžupanj.

Podžupan Občine Brežice Aleksander Gajski je dejal, je zanj delo podžupana izziv in nadgradnja njegovega aktivnega delovanja v lokalni skupnosti. Med njegovimi načrti so povezovanje s podjetniki in iskanje povratnih informacij o potrebah gospodarstva, na podlagi katerih bo občina lahko izboljšala npr. prostorske pogoje, iskanje dodatnih vlagateljev in pomoč mladim na področju podjetniškega inkubatorja, ki bo zanje vstopna točka na samostojni podjetniški poti. Na področju turizma je njegov namen še naprej graditi zeleno destinacijo in podpreti dodatne turistične atrakcije kot je npr. adrenalinski park. Na področju kmetijstva je prednostna naloga izvedba namakalnega sistema, razmišljati je potrebno tudi glede obrambe proti toči ter povezovati kmetijstvo in turizem na področju vinarstva in gastronomije.

Kdo je novi podžupan?

Novi podžupan Občine Brežice je s sklepom župana postal Aleksander Gajski, ki so mu občanke in občani zaupali že tretji mandat v Občinskem svetu Občine Brežice.  Podžupan bo pomagal županu pri njegovem delu ter opravljal naloge na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva.

Aleksander Gajski je rojen leta 1974 v Nemčiji, živi v Hrastjah pri Cerkljah. Gimnazijo je obiskoval v Brežicah, študij je opravil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Po študiju se je zaposlil v brežiškem gospodarstvu (najprej v trgovinski (AFP d.o.o.) in pozneje v turistični dejavnosti (Terme Čatež d.d.)) in mu ostal zvest do danes. Zadnja leta kot vodja prodajne logistike v podjetju Kovis d.o.o..

Aktivno se vključuje v lokalno življenje v brežiški občini. Pred leti je bil zelo dejaven na področju ljubiteljske kulture in sicer kot član različnih pevskih sestavov. Od nekdaj z veseljem soustvarja življenje v vaški skupnosti in v okviru različnih športno rekreativnih skupin. Naslednji korak je bil sprejeti izziv dela v svetu krajevne skupnosti in v zadnjih letih dela v okviru Občinskega sveta Občine Brežice in njenih delovnih telesih. Bil je član in nato podpredsednik sveta KS Velika Dolina, zadnjih osem let pa član občinskega sveta. Kot član je deloval v Odboru za gospodarstvo Občinskega sveta Občine Brežice in dva mandata kot predsednik vodil Odbor za proračun, finance in občinsko premoženje.

(Občina Brežice, eP)

brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja