Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
17.11.2022
20:35
Moj život nije Švicarska
Foto: arhiv ePosavje
Na koledarju je bil 23. april 2017. Članska ekipa Nogometnega kluba Krško je na Gubcu gostila ljubljansko Olimpijo, med tekmo pa so domači navijači razvili transparent Moj život nije Švicarska.

Moje življenje ni Švica

Navijači Nuclear Power Boys so s transparentom, ki bi ga lahko prosto prevedli kot Moje življenje ni Švica in ki so ga priredili po skladbi Dina Merlina "Moj život je Švicarska", opozorili na zakulisno dogajanje v Nogometnem klubu Krško.

September 2016: Najavili sodelovanje z vlagatelji

Septembra 2016 je takratni predsednik Nk Krško Boštjan Blažinčič najavil sodelovanje s tujim investitorjem JSP Sports Group AG iz Švice in njegovim lastnikom, švicarskim državljanom ruskih korenin Stavom Jacobijem. Januarja 2017 nato kot strela z jasnega udari, da je mesto glavnega trenerja zapustil Tomaž Petrovič, za kratek čas ga je na tem mestu nasledil Rok Zorko.

September 2017: "Sodelovanje z vlagatelji je na visoki ravni"

Septembra istega leta - leto dni po najvai sodelovanje - Blažinčič v intervjuju na klubski spleni strani pove, "da je sodelovanje z vlagatelji na visoki ravni in smo zelo zadovoljni. Z njimi imamo petletno pogodbo. Ker je poslovna skrivnost, vam ne morem povedati, koliko prispeva vlagatelj. A brez njega nam niti približno ne bi uspelo zapolniti proračuna." Oktobra tega leta je Blažinčič na spletni strani v predstavljenem poročilu predsednikovanja zapisal, "da je sodelovanje s tujim partnerjem, ki klubu omogoča finančno stabilnost in daje vso strokovno podporo na športnem področju, zgledno."

Menjava predsednika in prihod športnega direktorja

Tri dni po zapisu novi člani upravnega odbora postavijo novega predsednika. Blažinčiča zamenja Zoran Omerzu in novembra iz kluba sporočijo, da so še okrepili sodelovanje z JSP Sports Group. Srb Petar Djordjević postane športni direktor. V klubu so vse bolj nezadovoljni s tujim vlagateljem, nezadovoljni so tudi Švicarji. Izplena od prodaje igralcev ni.

April 2018: Prekinitev sodelovanja

Marca 2018 nato vlagatelji prenehajo s plačevanjem mesečnih zneskov, konec aprila tega leta pa iz Nogometnega kluba Krško sporočijo, da so prekinili sodelovanje s skupino JSP Group in športnim direktorjem Djordjevićem. "Vodstvo se je za potezo odločilo, saj je mnenja, da začrtan razvoj kluba z dosedanjim partnerjem ni več mogoč," so tedaj sporočili iz kluba.

NK Krško 2017

Spor se je po treh letih končal na sodišču

Zadeva se je preselila na sodišče. "Glede prekinitve pogodbe je sprožen spor, investitor zahteva vračilo dolga. V NK Krško smo pridobili pravna mnenja, ki potrjujejo naše mnenje v zvezi s poplačilom dolga in zadevo rešujemo po sodni poti. NK Krško je odstopil od pogodbe zaradi bistvene kršitve pogodbe s strani investitorja," je januarja 2019 pojasnil tedanji predsednik kluba Zoran Omerzu.

Kaj piše v sodbi?

Po treh letih se je spor s sodbo v imenu ljudstva v začetku novembra 2022 zaključil na Višjem sodišču v Ljubljani. Tako pišejo, "da je z izpodbijano sodbo sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo 450.963,13 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi in pravdnimi stroški ter odločilo, da je tožnik dolžan tožencu v roku 15 dni povrniti 9.655,45 evrov pravdnih stroškov." Kot ugotavlja sodišče, pogodba o sodelovanju v tretjem odstavku 16. člena določa, da način poplačila ob upoštevanju 10. in 11. člena velja le za primer enostranske prekinitve s strani tožnika (v tem primeru WePINK AG, ki je prej nosila ime JSP Sport Group AG).

O prepovedani pogodbi

Za primer enostranskega odstopa s strani toženca, v tem primeru NK Krško, "ni bil določen takšen (niti kakšen drugačen) način poplačila. Za takšen primer je treba uporabiti določbo 111. člena Obligacijskega zakonika." In nadaljujejo, "da če tožnik ne odstopi od pogodbe, jo pa krši, toženec ni prisiljen v enostranski odstop - ima možnost zahtevati izpolnitev pogodbe. S tem, ko bi zahteval izpolnitev pogodbe, ne bi bil v slabšem položaju, kot če odstopi od pogodbe." Sodišče ugotavlja, da pogodba o sodelovanju v 11. in 16. členu vsebuje jasno določilo "o upravičenosti tožnika do (celotnega ali dela) nadomestila, ki ga toženec prejme od prodaje ali posoje posameznih igralcev." Pogodba sodelovanju po mnenju sodišča predstavlja prepovedano pogodbo o prenosu lastništva ekonomskih pravic igralcev na tretjo osebo. 

V sodbi o nedovoljenem vplivu na samostojnost nogometnega kluba

Še najbolj zanimiv del pa je sodišče zapisalo na četrti strani sodbe. Tako so zapisali, "da je v času izvrševanja pogodbe tožnik (predvsem preko športnega direktorja kluba) z zahtevami glede sestave ekipe, minutaže igralcev, zaposlovanja trenerjev, izbire igralcev in njihovih prestopov, vršil nedovoljen vpliv na samostojnost nogometnega kluba."

JSP : NK Krško
krško
nogomet

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja