Skip to main content
V Posavju 6.1° C Ponedeljek, 5. december 2022
03.10.2022
11:00
Nestrankarska ljudska lista Krško
Foto: arhiv ePosavje
Na lokalne volitve v Mestni občini Krško se pripravljajo tudi v Nestrankarski ljudski listi Krško.

Nestrankarska ljudska lista Krško

KRŠKO Kot pravijo, so skupaj z nosilci list, "ostalimi kandidati in drugimi člani gibanja Zdrava družba, smo oblikovali temeljni program, katerega bomo poskušali uresničiti v prihodnosti. Ključne točke programa sledijo pobudam in predlogom mnogih občanov, ki smo jih pridobivali v zadnjem letu in so se manifestirale skozi osebna srečanja in pogovore, predlogov na socialnih omrežjih ali nerealiziranih projektov, ki najbolj pestijo navadne občane."

Kdo so nosilci list?

Med nosilci list na jesenskih volitvah so v I. volilni enoti Laura Simonišek iz Senovega, v II. volilni enoti Aleš Zajc iz Spodnjega Starega Grada, v III. volilni enoti Božo Kosalec iz Krškega, v IV. volilni enoti Janko Božič iz Leskovca in v V. volilni enoti Katja Čelič iz Podbočja.

Kaj imajo v programu?

Med svojimi točkami na področju zdravstva izpostavljajo sofinanciranje pokrivanja potreb po deficitarnih poklicih v zdravstvenih domovih v Mestni občini Krško, podpirajo širitev Zdravstvenega doma Krško, za mlade in družine bodo podprll izgradnjo skupnega velikega družinskega mestnega parka.

Vrtci, stanovanjsko naselje, načrt varstva okolja

Ob tem dodajajo vzpostavitev enotnega sistema sofinanciranja vrtca, izgradnjo stanovanjskega naselja – majhnih vrstnih hiš za mlade družine ter ustanovitev stanovanjskega sklada Mestne občine Krško. Med točkami programa je Načrt varstva okolja Mestne občine Krško, ohranjanje kmetijskih zemljišč in ureditev stanja gradbenih parcel po celotni občini.

Natura 2022, koncesionarske storitve, Zavetišče za zapuščene živali

Kot še pravijo, želijo na območju občine ponovno ovrednoti področje Nature 2000, preučiti želijo izvajanje koncesionarskih storitev, "zagotoviti razpršenost dodeljenih koncesij ter s tem omogočiti čim večjemu številu manjših podjetnikov možnosti za razvoj in zaposlovanje." Med projekti izpostavljajo še izgradnjo ali sofinanciranje izgradnje in delovanja Zavetišča za zapuščene živali v občini. "Pri načrtovanju in realizaciji občinskih projektov bomo zagovarjali možnosti, ki bodo najmanj bremenile lastnino posameznikov (brez razlastitve zemljišč) in dosegale maksimalne učinke za delo in razvoj tako mesta kot podeželja," dodajajo.

krško
volitve

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja