Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
11.11.2022
16:31
Modra smer, srečanje
Foto: Modra smer
Neodvisne kandidatke in kandidati za Občinski svet in županski kandidat Janez Kerin, ki jih na lokalnih volitvah zastopa društvo Modra smer, se v zadnjih dnevih predstavljajo po krajevnih skupnostih.

Velik obisk srečanj s neodvisnim kandidatom za župana Janezom Kerinom

Na srečanjih je bilo med prebivalci veliko zanimanja za seznanitev z razmišljanjem kandidata Janeza Kerina. Nič drugače ni bilo na srečanju v domačem kraju županskega kandidata Janeza Kerina v Leskovcu, saj je bila predstavitev krajanom Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem v sredo, 9. 11. 2022.

Janez Kerin že vrsto let deluje na področju ljubiteljske kulture in jo pomaga razvijati na lokalni ravni v Kulturnem društvu Leskovec pri Krškem, na občinski ravni, kot predsednik sveta OI JSKD RS in na nacionalni ravni, saj je bil dve leti predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije. Konec leta zaključuje tudi štiriletni mandat predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Krško. Kot je povedal, je bilo delo v Nadzornem odboru zanj priložnost za poglobljeno spoznavanje delovanja lokalnih institucij, dalo pa mu je tudi celovit vpogled v to kakšno je stanje in potencial razvoja v občini in v raznolikost težav, s katerimi se srečuje krška lokalna skupnost. To spoznanje ga je še bolj prepričalo, da so spremembe v krški občini nujne. Po osebni predstavitvi na srečanju je Janez Kerin predstavil še kandidate za občinski svet iz 4. volilne enote, kjer je potekalo srečanje in predstavnike v Svet krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem.

Na srečanju v Leskovcu so obiskovalci obravnavali tudi dve od strateških odločitev, s katerimi se bo v prihodnjih letih soočila MO Krško. Županski kandidat Janez Kerin je povedal, da se strinja z umestitvijo objekta JEK2 v naše okolje, saj je ta projekt izrednega strateškega in širšega pomena. Poudaril pa je, da mora biti sama umestitev izvedena na način, da bodo občanke in občani krške občine ter zanamci od same umestitve imeli dobrobit tudi in predvsem v bolj kakovostnih pogojih življenja in to na dolgi rok. Po njegovem mnenju bo potrebno z investitorjem aktivno sodelovati v vseh fazah umeščanja, začenši s planom prostorske umestitve. Kot občina bi želeli v sodelovanju z investitorji tudi preučiti tehnične možnosti izgradnje toplovodnega omrežja za ogrevanje mesta Krško in toplogrednih rastlinjakov za proizvodnjo kmetijskih pridelkov z viški toplotne energije pri proizvodnji električne energije v novem objektu JEK2. Ob tem je navedel tudi primer dobre prakse umeščanja takšnega objekta v lokalno okolje v Franciji.

Poudaril je tudi, da se zaveda, da si prebivalke in prebivalci želijo živeti v mirnem in predvsem varnem okolju. Prizadeval si bo, da bo krška občina postala področje, kjer se bo stopnja ogroženosti ljudi, premoženja in javnega reda nenehno zmanjševala. Zaveda se velikega problema dolgoletnega neuspešnega reševanja romske problematike, saj se zaznava eksponentna rast odklonilnih dejanj, ki jih povzročajo romski prebivalci. Meni, da je prava rešitev v prostovoljni in postopni integraciji Romov v urbana naselja. Ne nazadnje temu stališču pritrjuje tudi trenutna praksa, ko so se posamezne romske družine že uspešno vključile v sobivanje s prebivalci posameznih urbanih naselij.

Fotogalerija (Foto: Modra smer):

Po Kerinovem mnenju mora občinska uprava MO Krško postati za uporabnike prijaznejša in učinkovitejša, kot servis vseh občanov in drugih, ki potrebujejo pomoč in informacije. Zato med drugim načrtuje vpeljavo sistema za pregledno spremljanje stanja projektov in uvedbo digitalne občinske izkaznice s katero bi občani dostopali do ugodnosti, ki jih zanje nudi Mestna občina Krško. Projekte bo vodili transparentno, kar se da racionalno in o poteku projektov bo sproti obveščal občanke in občane. Spodbujal bo vključevanje civilnodružbenih organizacij, društev in drugih deležnikov v razpravo in skupno oblikovanje socialnih in drugih programov v občini.

Napovedal je povečanje deleža občinskega proračuna za participativni račun, saj želi, da prek aktivne udeležbe občank in občanov s prijavljanjem projektov iz njihovih lokalnih okolij, razvijajo rešitve, ki so po meri in željah tam živečih.

Ob preoblikovanju občine Krško v Mestno občino Krško se je v okvir krajevne skupnosti Leskovec odprla debata o priključitvi Leskovca v mestno skupnost Krško kot mestna četrt. Zaključkov ni bilo, je pa bila debata dinamična in predvsem konstruktivna. Pokazala je, da je ravno pogovor in iskanje konsenza tista prava pot k ustreznim rešitvam.

Srečanja po krajevnih skupnostih so po mnenju Janeza Kerina zanimiva, številni obiskovalci podajajo dobre predloge in zanimive komentarje ter odpirajo konstruktivne debate o izzivih s katerimi se srečujejo v krajevnem okolju. Do sedaj se je srečal s prebivalkami in prebivalci krajevnih skupnosti Raka, Koprivnica, Senovo, Leskovec, Veliki Podlog, bil na druženju na Martinovem jesenskem sejmu in se predstavil v Kulturnem domu Krško.

Do konca volilne kampanje načrtuje društvo Modra smer še nekaj srečanj z občankami in občani, tovrstne aktivnosti pa načrtuje kot društvo za participacijo občanov izvajati tudi po volitvah, ne glede na rezultat volitev. Z neodvisnim kandidatom za župana in neodvisnimi kandidatkami in kandidati , ki jih zastopa društvo Modra smer se lahko srečate to soboto, 12. 11. 2022, na Martinovanju na Tržnici Videm, na dogodku “Golaž pri Dukotu” to nedeljo, 13. 11. 2022. V ponedeljek, 14. 11. 2022, je organizirano srečanje z prebivalci in prebivalkami krajevne skupnosti Podbočje, za tem sledijo srečanja z krajani z krajevne skupnosti Krško Polje in prebivalci in prebivalki Velike vasi in Gorenje vasi, ki bo v torek, 15. 11. 2022. Zaključna prireditev bo v Kulturnem domu v petek, 18. 11. 2002, kamor ste vljudno vabljeni vsi, ki podpirate neodvisne kandidatke in kandidate za občinski svet MO Krško in neodvisnega kandidata za župana.

Vir: Modra smer

volitve
politika
krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja