Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
26.01.2024
09:55
Grafika: RRA Posavje
Regionalna razvojna agencija je objavila Javni razpis za vključitev v prvo skupino udeležencev projekta Projekt Podjetno nad izzive v Posavski regiji (PONI Posavje). Rok za prijavo je 5. 2. 2024.

Kdo se lahko prijavi?

V program se lahko vključijo osebe s podjetniško idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Posavski regiji (občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče, Občina Sevnica), ter da na dan pričetka vključitve z nami podpišejo pogodbo o zaposlitvi za 4 mesece. Udeleženci so za čas programa zaposleni na Regionalni razvojni agenciji Posavje.

Potek dela

V posamezno skupino je naenkrat vključenih 10 do 11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

  •  4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Posavje,
  •  kvalitetna podjetniška usposabljanja iz področij: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP, uporaba spleta pri poslovanju, gospodarsko pravo in pogodbe, idr.,
  • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
  • pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
  •  podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov/storitev, - delo s somišljeniki po principu coworkinga,
  • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Delo poteka na sedežu RRA Posavje, od ponedeljka do petka med 07.30 in 15.30.

Usposabljanja za prvo skupino udeležencev bo potekalo od 1. marca 2024 do 30. junija 2024.

Postopek prijav

Vključitev v projekt PONI Posavje poteka s prijavo na javni razpis. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi https://www.rra-posavje.si/projekti/projekt-podjetno-nad-izzive-v-posavski-regiji-poni-posavje

Prijavni obrazec s prilogami lahko oddate osebno v tajništvu ali pošljete priporočeno po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do vključno ponedeljka, 5. februarja 2024.

posavje
rra posavje

Pridružite se nam