Skip to main content
Petek, 22. september 2023
28.12.2022
11:11
Rožman Pfeifer NEK
Foto: ePosavje.com
Nuklearna elektrarna Krško bo v začetku aprila naslednjega leta dobila novega predsednika uprave. Njegovo ime so v torek razkrili na tradicionalni letni novinarski konferenci v Krškem.

Gorazd Pfeifer bo novi predsednik uprave NEK

KRŠKO Aprila naslednje leto bo v zgodovini Nuklearne elektrarne Krško eden prelomnejših trenutkov. V ponedeljek, 10. aprila 2023, bo potekel mandat predsedniku uprave NEK Stanislavu Rožmanu. Na tradicionalnem srečanju z novinarji so v torek v Krškem razkrili ime njegovega naslednika. Z aprilom bo nov predsednik uprave postal Gorazd Pfefier, zdaj še vodja proizvodnje v NEK. Mandatu drugemu članu uprave Saši Medakoviću poteče 2. novembra 2024.

Gorazd Pfeifer, Stanislav Rožman

Rožman se bo po 20 letih poslovil z mesta predsednika uprave

Stanislav Rožman je v Nuklearno elektrarno Krško prišel leta 1975 iz ljubljanske Iskre, kjer je delal kot razvojni inženir. Po uspešnem šolanju v ZDA je začel svojo poklicno pot kot operater v komandni sobi in preden je leta 2003 postal predsednik uprave NEK, je bil 15 let glavni direktor NEK.

V dvočlanski upravi predsednika predlaga slovenski družbenik

Nuklearno elektrarno Krško sicer samostojno zastopata predsednik in član uprave. "Uprava vodi poslovanje družbe in določa poslovno politiko, sklepa pravne posle in zagotavlja ostale ukrepe za varno in stabilno obratovanje ter varnost prebivalstva. Uprava je dvočlanska in je sestavljena paritetno glede na enaka lastniška deleža obeh družbenikov – predsednika uprave predlaga slovenski družbenik, člana pa hrvaški družbenik. Odločitve uprave se načeloma sprejemajo s soglasjem," je zapisano na spletni strani Nuklearne elektrarne Krško.

Težko in uspešno leto

"Leto 2022 je bilo za nas po eni strani težko in uspešno," je o delovanju elektrarne v letošnjem letu povedal predsednik uprave NEK Stanislav Rožman. "Težko leto je bilo zaradi razmer na področju energetike v letu 2022, povzročenih zaradi energetske krize in ostrih klimatskih razmer. Uspešno leto je bilo zaradi naše obratovalne stabilnosti skozi celo obdobje, ko so bile razmere najtežje in pričakovanja najvišja, se je elektrarna dokazala in obratovala na polni zmogljivosti celo obdobje. Kar je bilo še posebej cenjeno letos, ko so bile razmere res zaostrene, ko je energije pričelo primanjkovati, ko sta bili zanesljivost in predvidljivost obratovanja visoko pričakovana," dodaja.

2 % manj od načrtov

Letos so proizvedli za 2 odstotka manj električne energije je po Rožmanovih besedah posledica izjemne suše, zelo težkih hladilnih pogojev ob nizkem vodotoku reke Save, deloma pa tudi zaradi nekaj dni podaljšanega remonta. Nuklearna elektrarna Krško bo sicer z naslednjim letom vstopila v dolgoročno, podaljšano obratovanje za naslednjih 20 let. "Mi smo zaključili vse, kar se je od nas pričakovalo in zahtevalo z upravnimi odločbami. Prvič je to varnostna nadgradnja, ki je potekala 10 let in je v celoti zaključena. Zaključena je med prvimi v Evropi," nadaljuje Rožman in izpostavlja drugi večji obseg, 10-letni varnostni pregled s 17 varnostnimi faktorji o stanju elektrarne. "Vsi elaborati so bili predani republiški Upravi za jedrsko varnost, tako da smo zdaj v fazi delovnih prioritet za naslednjih 10 let, ki ne bodo velike vsebine, pa vendar."

"Jedrska elektrarna ima izjemno ekipo, ki vstopa na odgovorne funkcije"

Rožman je dodal, da so zaključili z delom na področju okoljevarstvenega soglasja za dolgoročno obratovanje. "Zelo pomemben, zelo izpostavljen upravni postopek, ki je imel tudi mednarodne dimenzije s čezmejno presojo sosednjih držav, vključno z Nemčijo." Kot četrto stvar, ki pa ni realizirana, pa je izpostavil gradnjo trajnega odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov. "Tudi v prihodnje imamo dodaten izziv začasnega skladiščenja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov," pravi Rožman. A med izzivi v prihodnjih letih bo na plečih nove ekipe v elektrarni tudi, kako ohranjati raven obratovanja, jedrske varnosti, okoljske sprejemljivosti. "Jedrska elektrarna ima izjemno ekipo, ki vstopa na odgovorne funkcije in smo prepričani, da se bo kontinuiteta stabilnosti in varnosti nadaljevala."

Rožman: "Gorazd ima popolno zaupanje"

Gorazd Pfeifer bo v aprilu prevzel mesto predsednika uprave Nuklearne elektrarne Krško. Kot je v uvodu konference povedal še aktualni predsednik uprave, je bila odločitev o Pfeiferju soglasna in brez kakršnihkoli zadržkov. "Pri tem bi samo rekel, da kar zadeva Jedrsko elektrarno Krško in nas starejših v ekipi, Gorazd ima popolno zaupanje in verjamemo v pozitivno kontinuiteto obratovanja Jedrske elektrarne Krško," je povedal Rožman. Pfeifer dodaja, da je vizija elektrarne v prihodnje dobro postavljena. "Elektrarna je v zelo dobrem stanju in nima smisla hudo spreminjati vizije. Ostati tam, kjer smo, na vrhu, blizu vrha. Tako na državnem in mednarodnem področju. In to vzdrževati z novo ekipo, ki prihaja."

Pfeifer: "Upamo, da izkoristimo elektrarno v polni meri"

Pfeifer je še izpostavil, da so naredili vse za dolgoročno obratovanje elektrarne. "Upamo, da izkoristimo elektrarno v polni meri. Res je v dobrem stanju in bi bilo nespametno takšno elektrarno ne voziti dobro in za dobrobit vseh nas, ki smo potrošniki električne energije."

nuklearna elektrarna krško
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja