Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
16.04.2019
19:35
Foto: arhiv ePosavje
Nuklearna elektrarna Krško je uspešno in zanesljivo delovala tudi v mesecu marcu.

Delovanje NEK v marcu 2019

542754,5 MWh bruto električne energije

Nuklearna elektrarna Krško je v marcu proizvedla 542754,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516859,1 MWh električne energije.

Več od načrtov V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3 % večja od načrtovane (510000 MWh), faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij in vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Sava Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 2,8 oC in največ za 3 oC od dovoljenih 3 oC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 0,23 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 0,83 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,0002 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0029 % letne omejitve.

"Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,04 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,15 % letne omejitve," dodajajo v sporočilu.

NSRAO V tem mesecu so sicer uskladiščili 1,456 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

(eP)

krško

Pridružite se nam