Skip to main content
Petek, 1. december 2023
12.01.2023
09:24
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) so pred novim letom objavili javno naročilo za gradnjo infrastrukture in tehnično varovanje odlagališča na območju Vrbine v občini Krško.

Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini

KRŠKO Po daljšem zatišju se na projektu gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini v občini Krško znova dogaja. Konec marca lani so zavrnili prispele ponudbe na javno naročilo za gradnjo odlagališča, ker je - tako so zapisali v obrazložitvi odločitve - ponudba presegla naročnikova zagotovljena finančna sredstva. Zdaj so pred koncem lanskega leta na Agenciji za radioaktivne odpadke objavili javno naročilo za gradnjo infrastrukture in za tehnično varovanje odlagališča. 

Projekt v treh fazah

V projektni nalogi so projekt razdelili v tri faze. V prvi fazi bo gradnja infrastrukture, tehnično varovanje in okoljski monitoring, v drugi fazi gradnja objektov odlagališča in zunanjih ureditev, v tretji fazi projekta pa izdelava in dobava portalnega dvigala ter dvigalne opreme.

Najprej infrastruktura in monitoring

Z nedavno objavljenim javnim naročilom zbirajo ponudbe za izvedbo prve faze, v kateri bo gradnja infrastrukturnih objektov za odlagališče NSRAO, pa vzpostavitev fizičnega in tehničnega varovanja odlagališča za čas gradnje in preureditve za poskusno obratovanje. V tej fazi je vključeno tudi izvajanje varovanja za obdobje gradnje odlagališča do prevzema za poskusno obratovanje ter vzpostavitev gradbišča za gradnjo predmetnih del in osnovnih ureditev za gradbišče gradnje objektov odlagališče ter vodenje gradbišča do prevzema vodenja gradbišča za gradnjo objektov odlagališča. S tem javnim naročilom bodo iskali tudi izvajalca okoljskega monitoringa za celotno obdobje gradnje odlagališča NSRAO, je razvidno iz dokumentacije.

Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini, maj 2021

"V prihodnjih letih nas čaka kar nekaj izzivov"

Kot je pred koncem lanskega leta povedal direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek, jih v prihodnjih letih čaka kar nekaj izzivov. "Še naprej se bomo trudili, da bomo svojo osnovno dejavnost opravili strokovno in na način, da bo vpliv radioaktivnih odpadkov na okolje in človeka zanemarljiv. Ena od glavnih nalog v prihodnjem obdobju, je izgradnja odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Pričeli smo tudi s pripravo vsega potrebnega za poskusno in nato redno obratovanje odlagališča. Za ta namen se bo ARAO moral kadrovsko okrepiti," je povedal.

Odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Viršek pričakuje, da se bo velik del radioaktivnih odpadkov iz skladišča v Brinju pri Ljubljani v prihodnjih letih odložil v zgrajenem odlagališču v Vrbini. Kot napoveduje, bodo na ARAO aktivni tudi pri pripravi strateških dokumentov, kot sta program odlaganja radioaktivnih odpadkov in program razgradnje Nuklearne elektrarne Krško. Ob tem napoveduje tudi sodelovanje pri delu meddržavne komisije z Republiko Hrvaško ter drugih mednarodnih aktivnostih s ciljem prenesti dobro prakso in izkušnjo v Slovenijo.

Kaj bodo uredili v sklopu prve faze?

V prvi fazi, ponudbe zanjo zbirajo do 22. februarja, bodo preuredili Vrbinsko cesto, dostopno cesto na gradbišče in parkirišča. V tem sklopu je predvidena tudi ureditev kanalizacije, črpališča, elektroenergetske in telekomunikacijske infrastrukture ter preureditev vodovoda. Izbrani izvajalec bo imel po uvedbi v delo 30 dni časa, da z naročnikom uskladi podrobni terminski in finančni načrt izvedbe del. V dokumentaciji pišejo, da je predvideni rok izvedbe vseh del 1300 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Kaj to pomeni podrobneje?

Ob tem so določili tudi pet vmesnih faz, med drugim bo asfaltiranje Vrbinske ceste predvideno najkasneje 87 dni po uvedbi v delo, gradbiščni transformatorski priključek bo moral biti urejen najmanj 127 dni od uvedbe v delo, sistem varovanja gradbišča pa najkasneje 204 dni od uvedbe v delo.

agencija za radioaktivne odpadke
energetika
krško

Pridružite se nam