Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
04.07.2023
13:41
Piškornica, Koprivnica
Grafika: ePosavje.com
Skupina Kostak bo na Hrvaškem gradila regionalni center za ravnanje z odpadki. V ponedeljek so v Koprivnici podpisali skoraj 90-milijonsko pogodbo za gradnjo centra Piškornica pri Koprivnici.

90-milijonska pogodba za gradnjo centra z ravnanje z odpadki na Hrvaškem

KOPRIVNICA, HRVAŠKA V ponedeljek, 3. julija 2023, sta v prostorih Hrvaške gospodarske zbornice v Koprivnici v Koprivnici direktor Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCGO) Piškornica Mladen Ružman in predstavnik izvajalca, skupine Kostak, Miljenko Muha, podpisala Zapisnik o uvajanju v delo izvajalca del na načrtovanju in izvajanju del za RCGO Piškornica.

Regionalni center za ravnanje z odpadki Piškornica

To je prva faza v projektu izgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki severozahodne Hrvaške - Piškornica, vrednega 88.910.270,74 evrov. Skupna vrednost projekta, ki obsega tudi izgradnjo prekladališč, nakup mobilne opreme, nadzor nad gradnjo in drugo, bo po reviziji izvedljivostne študije, z upoštevanjem novih cen v gradbenem sektorju, opreme in delovne sile, znašala približno 120 milijonov evrov. Projekt bo delno sofinanciran z evropskimi sredstvi in državnimi sredstvi. Delež sredstev Evropske unije znaša do 69,9975%, delež državnih sredstev iz Sklada za zaščito okolja in energetsko učinkovitost do 20,0025%, 10% sredstev pa bodo zagotovili iz lastnih virov.

Koprivnički Ivanec v Koprivničko-križevački županiji na Hrvaškem

Center bo zgrajen na območju občine Koprivnički Ivanec v Koprivničko-križevačke županiji. Z njegovo vzpostavitvijo bodo modernizirali sistem ravnanja z odpadki, vzpostavili bodo celovit in integriran sistem ravnanja z odpadki na območju štirih županij severozahodne Hrvaške - Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske in Međimurske županije za dobrobit 500.000 prebivalcev v 110 občinah.

Piškornica, Koprivnica

Rok za dokončanje projekta: 44 mesecev od uvedbe v delo

Projekt vključuje tudi izgradnjo dveh prekladališč Varaždin in Zabok, ki bodo namenjena za prekladanje mešanega komunalnega odpadka in ostankov po sortiranju, s tem bodo izboljšali prevoz odpadkov na RCGO Piškornica. Trajanje načrtovanja in gradnje RCGO Piškornica je 44 mesecev od dneva uvajanja v delo.

Center za ravnanje z odpadki za več kot 500.000 prebivalcev

V novem centru za ravnanje z odpadki bodo izvajali biološko in mehansko obdelavo mešanega komunalnega odpadka, sortiranje ločeno zbranega odpadka, pripravo odpadkov za recikliranje, pripravo odpadkov za energetsko izrabo in končno odlaganje inertiziranega odpadka ter obdelavo in odlaganje gradbenega odpadka. Na območju centra bodo zgradili stavbo za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, bokse za biosušenje odpadkov, stavbo za dozorevanje bio odpadkov, skladišče reciklažnih odpadkov, odlagališče inertnega odpada, odlagališče nevarnega odpadka, na območju centra bo tudi naprava za čiščenje odpadnih voda ter prostor za zbiranje in obdelavo gradbenega odpadka.

Korak naprej pri izboljšanju gospodarjenja z odpadki

Poleg navedenega bodo zgradili tudi upravno in servisno zgradbo ter vso komunalno infrastrukturno, ki jo takšen kompleks potrebuje. Projekt pomeni velik korak naprej pri izboljšanju gospodarjenja z odpadki na območju štirih županij severozahodne Hrvaške.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

kostak krško
krško
fotogalerija

Pridružite se nam