Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
23.07.2020
13:11
Skupina GEN je poslovno leto 2019 zaključila zelo uspešno, vsaj tako kažejo podatki v nedavno objavljenem letnem poročilu.

Stabilno obratovanje in doseženi načrti

Leto 2019 je bilo za Skupino GEN zelo uspešno, vse enote so izredno stabilno obratovale, zastavljene načrte so dosegli, v Nuklearni elektrarni Krško celo presegli. "Tudi poslovni rezultati so bili rekordni. Imeli smo rekordni dobiček, na nivoju skupine 48 milijonov evrov neto čisti dobiček in pa promet preko 2,2 milijardi evrov, kar nas uvršča pravzaprav na drugo mesto po prihodkih družb v Sloveniji," pove generalni direktor GEN energije Martin Novšak.

Čisti dobiček presegli za skoraj 30 %

Čisti dobiček so presegli za kar 28 odstotkov od načrtovanega. "Celo blizu 30 % smo presegli glede na načrt, predvsem z dobrim vodenjem obratovanja naših hidroobjektov, prodaje in nakupa električne energije na trgu, seveda pa s tem, da smo presegli plan obratovanja v nuklearki tudi na en del v hidroelektrarnah," doda Novšak.

Proizvodne enote družb Skupine GEN so delovale brez izpadov in proizvedle 3.600 GWh električne energije. "Zanimivo je, da je bilo praktično tri četrtine leta suho, zelo slaba hidrologija, vendar smo uspeli na širših trgih zelo dobro kupovati in prodajati električno energijo in izenačiti proizvodnjo. V zadnjem kvartalu pa smo imeli večjo proizvodnjo. Kot skupina smo proizvedli 3,6 TWh električne energije ali pa približno 40 % slovenske porabe električne energije."

Leto 2019 je bilo zanimivo predvsem na področju trgovanja

Martin Novšak ob tem pove, da so se v tržno-prodajnem delu v družbi GEN-I prilagajali dinamičnim tržnim razmeram. "Lansko leto je bilo zanimivo predvsem na področju trgovanja z električno energijo, ravno zato, ker smo količinsko nakupili in prodali električne energije za približno 3-kratno slovensko porabo, okoli 42 TWh, precej pa smo tudi finančno trgovali v vseh 19 državah, kjer smo prisotni, približno enako številko smo naredili tudi finančnih poslov s ščitenjem in pa seveda s finančnimi inštrumenti."

90 milijonov evrov za naložbe

Lansko leto je bilo intenzivno tudi na področju razvoja in raziskav ter investicij. "Lansko leto smo za naložbe namenili preko 90 milijonov evrov, kar nas uvršča med najbolj investicijsko dejavne skupine v Sloveniji. Bile so pa predvsem v varnostne nadgradnje v Nuklearni elektrarni Krško in pa začetek izgradnje plinskega bloka 7 v Termoelektrarni Brestanica," doda generalni direktor GEN energije.

Novšak vseskozi opozarja tudi na vse bolj potrebno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, ki bi ga, poudarja, potrebovali že zdaj, saj se je povpraševanje po elektriki v zadnjih letih okrepilo. S pospešeno elektrifikacijo vseh področij, zlasti prometa in ogrevanja, s krepitvijo gospodarstva in rastjo življenjskega standarda vztrajno rastejo potrebe po električni energiji in po dodatnih virih.

(eP)

gen energija
krško

Pridružite se nam