Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
20.11.2020
19:09
Posavska potujoča knjižnica
Foto: Valvasorjeva knjižnica Krško
Od 16. do 20. novembra v Sloveniji zaznamujemo teden splošnih knjižnic. Še posebej prazničen je 20. november, ko njihovo združenje podeljuje nagrado za najboljši projekt v splošnih knjižnicah.

Posavska potujoča knjižnica

Nagrada Združenja splošnih knjižnic (ZKS)

KRŠKO S projektom Posavska potujoča knjižnica se je Valvasorjeva knjižnica Krško skupaj s Knjižnico Brežice, Knjižnico Laško in Knjižnico Sevnica prijavila na razpis za najboljši projekt v splošnih knjižnicah, ki so ga v Združenju splošnih knjižnic (ZSK) v letu 2020 izvedli osmič. Z razpisom in podelitvijo nagrad ima ZSK namen spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic na področjih storitev za uporabnike, strokovnega dela in vodenja knjižnic.

Na razpis prišlo 18 projektov

V letu 2020 sta bili razpisani dve nagradi, ena za najboljši projekt na področju storitev za uporabnike, druga pa za nov pristop k strokovnemu delu knjižnice. Na razpis je v predpisanem roku prispelo 18 prijavljenih projektov iz 17 knjižnic, in sicer 14 s področja storitev za uporabnike in 4 projekti s področja novega pristopa k strokovnemu delu knjižnice.

Tudi projekt iz Posavja

Med prijavitelji je bila tudi Valvasorjeva knjižnica Krško kot nosilka in partnerice Knjižnica Brežice, Knjižnica Laško in Knjižnica Sevnica s projektom Posavska potujoča knjižnica, ki je tudi nagrajeni projekt. Glavna odlika ni storitev sama, ampak je inovativnost izražena v pristopu k vzpostavitvi te storitve, ki je povezal deset različnih institucij med seboj (poleg knjižnic še občine Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica ter Ministrstvo za kulturo) ter v celostnem pristopu k promociji in zunanji podobi storitve (podoba, himna, spletna stran).

Kaj piše v obrazložitvi?

Komisija je v svoji oceni zapisala: Projekt Posavska potujoča knjižnica svojo odličnost izkazuje s stališča povezovanja knjižnic in ustvarjanja novih partnerstev. V slovenskem knjižničnem prostoru je projekt zgled dobre prakse povezovanja in sodelovanja desetih partnerjev pri vzpostavitvi potujoče knjižnice za zaokroženo območje Posavja. Pri tem so sodelovale štiri knjižnice - Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Laško in Knjižnica Sevnica, s petimi občinami in Ministrstvom za kulturo. Namen sodelovanja je bil zagotoviti enake možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem območja.

Projekt odgovarja na potrebe uporabnikov, saj gradi mrežo knjižnične dejavnosti v krajih, kjer je ta doslej ni bila dostopna, in nadomešča nekatere premične zbirke s strokovno ustreznejšo dejavnostjo. Inovativnost projekt izkazuje ravno v sodelovalnem pristopu in uspešnem povezovanju desetih akterjev, potrebnih za vzpostavitev storitve potujoče knjižnice. Model sodelovanja bi lahko kot primer dobre prakse posnemale tudi druge knjižnice pri vzpostavitvi različnih vrst storitev, predvsem pa tistih, ki zahtevajo večja finančna sredstva in zahtevnejše aktivnosti pri izvedbi.

"Prvi odzivi so odlični"

Vzpostavitev Posavske potujoče knjižnice je projekt, ki je sedaj zaključen. "Oktobra smo pričeli dejavnost Posavske potujoče knjižnice približevati ljudem. Želimo si, da jo bodo uporabljali in da bodo z veseljem rekli: »Danes je dan, ko pride Bralko!« Prvi odzivi so odlični, saj po dobrem mesecu delovanja, kljub dvotedenski nedostopnosti zaradi epidemije, Posavska potujoča knjižica šteje 400 članov, beležimo preko 700 izposoj knjižničnega gradiva, Bralka pa je zaradi izposoje obiskalo že preko 500 uporabnikov ter 52 skupin iz vrtcev in šol," so sporočili iz Valvasorjeve knjižnice Krško.

"Posavska potujoča knjižnica je projekt sodelovanja in povezovanja"

Direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović v imenu vseh sodelujočih knjižnic pravi: "Posavska potujoča knjižnica je projekt sodelovanja in povezovanja. Prvič smo se na področju knjižničarstva v Sloveniji v tako velikem obsegu povezale knjižnice, občine ter ministrstvo za kulturo in s tem omogočili enake možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem območja. Z uvedbo Posavske potujoče knjižnice se je tudi Posavje vpisalo na zemljevid Slovenije, kjer je sedaj glede dostopnosti knjižnične dejavnosti še ena siva lisa manj. Z Bralkom bo knjižnična dejavnost z brezplačno članarino, izposojo knjig, branjem pravljic, s promocijo branja, z druženjem, z dostopom do spleta in računalnika, z možnostjo tiskanja in fotokopiranja, predvsem pa s prijaznima in zabavnima knjižničarjema dostopna tudi v bolj od središč oddaljenih krajih Posavja."

(Valvasorjeva knjižnica Krško, bš, eP)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja