Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
19.01.2024
07:20
Foto: TV Slovenija/Enisa Brizani
Sindikat kmetov Slovenije pozdravlja novico, da je bilo 13 glav goveda vrnjenih na kmetijo Možgan, ostale sledijo v naslednjih dneh.

Odziv Sindikata kmetov Slovenije na vrnitev goveda

Že ob odvzemu goveda smo opozorili na nezakonitost le-tega, čemur je kasneje pritrdilo tudi MKGP, sedaj pa smo končno dočakali epilog, da se je govedo pričelo vračati lastniku.

Dobri novici navkljub pa nas močno skrbi dejstvo, da je govedo, po navedbah gospoda Rudija, v slabšem stanju kot je bilo na dan odvzema.

V Sindikatu pričakujemo, da bo kmetu povrnjena nepopravljiva škoda, ki mu je bila s tem ukrepom prizadejana, hkrati pa upamo, da si bo tudi govedo opomoglo od vsega stresa, ki mu je bilo povzročeno.

Odgovorne znova pozivamo k premisleku o uvedbi odgovornosti ob takih primerih. Da je bila inšpektorica zgolj izločena iz postopka in ji ne grozi nobena druga odgovornost za nezakonit odvzem, ki ga je izvedla je namreč absurd. Potreben po temeljit premislek o uvedbi dodatne odgovornosti, ki jo nosijo posamezniki, ki predstavljajo uradni organ, sicer se bojimo, da se bodo takšni nezakoniti odvzemi vrstili še naprej.

Sindikat kmetov Slovenije

Odločitev pozdravljajo tudi v SLS

"Pozdravljamo odločitev Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je danes začela z vračanjem goveda na kmetijo Možganovih," so zapisali.

Predsednik SLS Marko Balažic je ob tem izpostavil, da so državne institucije potrdile, da je novi zakon o živalih popolnoma neustrezen. "V Slovenski ljudski stranki pričakujemo, da se v naslednjem koraku Zakon o živalih ustrezno popravi in povrne na prejšnje stanje. Če držijo navedbe, da so živali danes v slabšem stanju, kot ob odvzemu, terjamo odškodninsko odgovornost tudi od tistih, ki so za živali začasno skrbeli."
 
Služba za odnose z javnostmi SLS

kmetijstvo
krava
leskovec pri krškem

Pridružite se nam

Novice iz Posavja