Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
23.03.2024
08:40
Foto: Občina Sevnica
Članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se na 13. redni seji, ki je potekala na sevniškem gradu, seznanili z delom nadzornega odbora in Regionalne razvojne agencije Posavje.

Prisluhnili so tudi predstavitvi projekta načrtovane nadgradnje sevniške železniške postaje in obravnavali dva predloga občinskih prostorskih načrtov.

Direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje mag. Nataša Šerbec je občinskemu svetu predstavila učinke poslovanja agencije v letu 2023 in izpostavila pet ključnih projektov, to so Dogovor za razvoj regije, PONI Posavje, Posavje polno priložnosti, LAS Posavje 2021–2027 in ribiški LAS Posavje 2021–2027.

Članica Nadzornega odbora Občine Sevnica Zdenka Dernovšek je predstavila delo odbora v letu 2023 ter letni program dela in finančni načrt za leto 2024. Nadzorni odbor je lani izvedel 9 rednih sej, na podlagi sprejetega letnega načrta pa so članice in člani opravili tri nadzore, in sicer dva nadzora v okviru dela občinske uprave in en nadzor v okviru posrednega proračunskega porabnika – vzgojno izobraževalnega zavoda. Večje nepravilnosti pri poslovanju niso bile ugotovljene.

Predstavnik Slovenskih železnic – Projektivno podjetje Ljubljana, d. d. mag. Edvin Hadžiahmetović je članicam in članom sveta predstavil načrtovane posodobitve Železniške postaje Sevnica. Poglavitni namen posodobitve je povečanje stopnje varnosti potnikov, saj je pod železniško progo predvidena ureditev podhoda za dostop na peronsko infrastrukturo in dostop do območja industrijske cone. Zaradi zmanjšanja števila tirov na območju postaje se bo sprostil prostor za ureditev dodatnih parkirnih mest, dostop do postajne infrastrukture pa bo omogočen tudi osebam z oviranostmi.

V sklepnem delu seje sta bila obravnavana dva predloga občinskih prostorskih načrtov in sicer za območje Poslovne cone Krmelj II in za izkoriščanje mineralne surovine na območju Kaplje vasi. Oba predloga sta bila potrjena, s tem pa je omogočen nadaljnji razvoj dejavnosti na obeh območjih.

sevnica
občina sevnica
seja
občinski svet

Pridružite se nam

Novice iz Posavja