Skip to main content
V Posavju 4.3° C Sreda, 24. 2024
08.12.2020
13:35
Foto: arhiv ePosavje
Na 41. seji Vlade Republike Slovenije je Ministrstvo za obrambo vladi predlagalo, da izda soglasje za spremembo pogodbe za izgradnjo gasilsko reševalnega objekta na letališču Cerklje ob Krki.

Izgradnja objekta gasilsko-reševalne službe na letališču v Cerkljah ob Krki

BREŽICE Pogodbo so podpisali leta 2018, spremembo pogodbe pa predlagajo zaradi dodatnih del v skupni višini 250.645,04 evrov brez DDV. "Osnovna pogodba je bila podpisana 25. oktobra 2018 z GIC gradnje, gradbeništvo, izvajanje in inženiring D.O.O., Rogaška v skupni vrednosti izvedenih del po pogodbi 2.384.927,74 evrov brez DDV. Vlada je sicer podala soglasje za prvi aneks k tej pogodbi že v juniju 2020," dodajajo v sporočilu.

Posodobitev letališča od 2008 naprej

Izgradnja objekta za gasilsko - reševalno službo na letališču v Cerkljah ob Krki sodi v sklop posodobitve in ureditve letališča v vojašnici Jerneja Molana, ki poteka od leta 2008 naprej.

Kaj vse bodo še dodatnega naredili?

Dodatna dela se tokrat nanašajo predvsem na izpopolnitev tehničnega varovanja, na dograditev kontrole pristopa v nekatere prostore v objektu in za dodatne alarmne sisteme v orožarni, detajlno izvedene prelive in zaključke na strehi ter za dodatna hidroizolacijska dela v mokrih prostorih - preprečevanje možnosti zamakanja v objekt ter zamakanja v spodnje etaže.

Letališče Cerklje ob Krki

"Nujno za dokončanje projekta in pridobitev uporabnega dovoljenja"

"Realizacija pogodbe je nujna za dokončanje projekta in pridobitev uporabnega dovoljenja ter predaje uporabniku v uporabo. Za dodatna dela v višini 250.645,04 evrov, ki so bila predmet vloge za soglasje je bil skladno z določili ZJNPOV izveden nov postopek javnega naročila. Na podlagi soglasja vlade bo sklenjen aneks k pogodbi," še dodajajo v sporočilu.

(bš)

brežice
letališče cerklje ob krki
slovenska vojska

Pridružite se nam

Novice iz Posavja