Skip to main content
V Posavju 3.8° C Četrtek, 1. december 2022
23.11.2022
22:04
Železniški prehod, Brezovo
Foto: ePosavje.com
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so sredi novembra objavili odločitev o oddaji javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo ti. posavske železnice.

Nadgradnja posavske železniške proge

KRŠKO Na Direkciji Republike Slovenije za okolje so objavili odločitev za oddajo javnega naročila, s katerim so iskali izvajalca izdelave projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge na odseku med državno mejo do Dobove in od Dobove do Zidanega Mosta.

Ureditev območij osmih postaj

Konec marca smo poročali, da so v 16 projektnih nalogah so povzeli stanje na posavskem delu slovenskega železniškega omrežja, med drugim tudi za ureditev odsekov Blanca-Sevnica, Breg-Zidani Most, Brestanica-Blanca, Brežice-Krško, Dobova-Brežice, Krško-Brestanica, Sevnica-Breg in Dobova-Republika Hrvaška ter za ureditev območja postaj Blanca, Breg, Brestanica, Brežice, Dobova, Libna, Loka in Radeče.

100 kilometrov na uro

Zadnji večji remonti na progi so bili med leti 1978 in 1987 lahko razberemo iz javno dostopnih podatkov, na nekaterih odsekih pa tudi še kasneje - na levem tiru med Krškim in Brestanico so zadnji remont naredili leta 1997. Na tem odseku železniške proge vlaki z nagibno tehniko (še) ne obratujejo, najvišja hitrost za lahke in ostale vlake pa je določena na 100 kilometrov na uro.

Krožišče v Stari vasi

Kaj vse bi želeli?

V Stari vasi podhod, v "Sloki cesti" nadvoz in krožišče

V projektnih nalogah so zapisali več ureditev nivojskih prehodov, med drugim na območju odseka Brežice - Krško načrtujejo nov nadvoz na območju Gornjega Lenarta v sklopu nove medcestne cestne povezave Krško-Brežice, na območju prehoda v Stari vasi predvidevajo nov podhod za pešce in kolesarje, na območju "Sloke ceste" in na območju Dinosa pa nov nadvoz nad železnico ter na cesti Krško - Brežice novo krožno krožišče, s katerim bi povezali novo cestno povezavo prek nadvoza na sedanjo cesto.

Protihrupna zaščita med Krškim in Brestanico

Na odseku med Krškim in Brestanico želijo povečati zmogljivosti proge, povečati sotpnjo varnosti prometa ter zagotoviti interoperabilnosti, hkrati pa vzpostati kategorijo proge D4 - po tej je osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m. Na tem odseku bi s tem povišali hitrost vlakovnih kompozicij, prav tako načrtujejo tudi protihrupne ukrepe. Med Sevnico in Blanco načrtujejo ukinitev treh nivojskih prehodov, ki jih bo nadomestil nov most čez reko Savo v naselju Log

Kdo bo izdelal projektno dokumentacijo?

Iz javno objavljene dokumentacije je razvidno, da bosta dokumentacijo izdelali družbi SŽ - projektivno podjetje Ljubljana kot vodilni partner in Tiring inženiring iz Trzina kot partner v projektu. Po končanih pogajanjih so 20. oktobra odprli zadnjo ponudbo in ugotovili, da je ponudba za 14.172.103,68 evrov z DDV dopustna in da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, zato je primerna za nadaljnje postopke in dokočanje javnega naročila s podpisom pogodbe.

Kaj to pomeni časovno?

Za pripravo dokumentacije za ureditev železniških postaj Dobova, Brežice in Brestanica ter medpostajnih odsekov državna meja-Dobova, Dobova-Brežice, Brežice-Krško, Krško-Brestanica, Brestanica-Blanca in Breg-Zidani Most ter postajališča Libna, Loka in Radeče želijo, da bodo pripravljalci idejne zasnove pripravili v 8 mesecih, izvedbeni načrt v 20 mesecih, dopolnjen izvedbeni načrt pa v 25 mesecih.

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi