Skip to main content
Petek, 12. april 2024
21.02.2024
07:20
Golf komolec, znan tudi kot medialni epikondilitis, je pogosta poškodba, ki prizadene mnoge ljubitelje golfa in druge športnike.

To stanje, ki se kaže z bolečino in vnetjem na zunanjem delu komolca, lahko bistveno ovira izvajanje vsakodnevnih dejavnosti. Kljub svojem imenu pa golf komolec ni omejen le na golfiste, saj se lahko pojavi tudi pri ljudeh, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, ki zahtevajo ponavljajoče se gibe podobne tistim pri golfu.

Ostra bolečina na notranji strani komolca, ki se nemalokrat širi v podlaket in proti zapestju, posebej če je povezana s ponavljajočimi gibi fleksije komolca, v večini primerov kaže na golf komolec.

A četudi poimenovanje poškodbe nakazuje na športno poškodbo oziroma poškodbo, ki nastane ob pogostem igranju golfa, je ta bolj ali manj vendar posledica poklicnega tveganja, pri čemer prednjačijo panoge, kot so vodovodarstvo, monterstvo, mizarstvo, inštalaterstvo in mesarstvo. Golf komolec se prav zato veliko pogosteje pojavi pri moških kakor ženskah, poleg tega pa je zanj bolj dovzetno delovno aktivno prebivalstvo, staro med trideset in petdeset let.

Med simptome golf komolca poleg bolečine, ki vpliva na uspešnost opravljanja vsakodnevnih aktivnosti, sodijo občutljivost prizadetega predela na dotik, občasna oteklina, šibkost podlaktne muskulature in omejena gibljivost sklepa.

Vse našteto se med izvajanjem aktivnosti, ki komolec dodatno obremenijo, poslabša, v kolikor se poškodba ne zdravi pa golf komolec sčasoma (negativno) vpliva na opravljanje povsem vsakdanjih dejavnosti, kakršne so oblačenje, obuvanje, kuhanje.

Vzroki za nastanek golf komolca

Anatomska struktura komolca kaže, da gre za stabilen sklep, ki se povezuje z nadlahtno kostjo in podlaktnima kostema, na notranji strani pa ga opredeljuje kostna izboklina, na katero se pripenjajo tetive mišic upogibalk zapestja.

Za dinamično stabilnost komolca in izvajanje gibanja so zadolžene mišice okoli komolčnega sklepa, ligamenti okoli njega pa za statično stabilnost ter zaustavljanje gibanja. Pomembno vlogo imata tudi ulnarni kolateralni ligament na notranji strani in ulnarni živec, potekajoč mimo medialnega epikondila skozi kubitalni tunel, kar ga zaradi same pozicije dela občutljivega na utesnitve.

Te pri tistih, ki se že srečujejo z golf komolcem, povzročajo nevrološke simptome, medtem ko se pri tistih s pogostim prekomernim obremenjevanjem komolca dogajajo spremembe na celični ravni tetive, ki vodijo v nepravilno razporejena kolagenska vlakna, posledica česar sta zmanjšana elastičnost in težje prenašanje obremenitev.

Med najpogostejše vzroke za nastanek golf komolca tako sodijo:

 • ponavljajoče obremenitve pri delu, športnih aktivnostih ali prostočasnih dejavnostih (na primer vrtnarjenje),
 • koncentrične (krčenje) in ekscentrične (raztezanje) obremenitve fleksornih ter pranatornih mišičnih skupin podlakti,
 • neustrezna pripravljenost mišic na obremenitev,
 • neprimeren način obremenjevanja,
 • degenerativne spremembe,
 • enkratni travmatski dogodki, pri katerih se tetiva akutno preobremeni (težko fizično delo).

Ob naštetih vzrokih za dejavnike tveganja, ki povečujejo možnosti nastanka golf komolca, štejejo debelost, kajenje in genetske predispozicije, kot zanimivost pa velja omeniti, da je golf komolec nemalokrat povezan s teniškim komolcem. A niti teniški komolec, čeprav ime vzbuja povezave s tenisom, ni izključno težava tenisačev.

Kako zdraviti golf komolec?

Strokovnjaki v kliniki Medicofit, kliniki za fizioterapijo in telesno pripravo, prisegajo na aktivno vključenost poškodovanca v celoten proces zdravljenja golf komolca, katerega primarna cilja sta vrnitev polne moči poškodovanega segmenta ter gibalne funkcije in odpornost na vnovične poškodbe.

S tem namenom so zasnovali rehabilitacijski program, ki ga sestavljajo individualna obravnava s fizioterapevtom, kasneje kineziologom v trajanju ene ure in sočasna instrumentalna terapija v trajanju pol ure (na posamezno terapijo).

Vse tri oblike fizioterapije omogočajo odpravo vzroka ali vzrokov za nastanek golf komolca, ne pa le odpravo simptomov, ki kažejo na golf komolec.

Celoten rehabilitacijski program poteka štiristopenjsko.

 1. Diagnostični pregled

Ker je za pripravo individualno prilagojene fizioterapevtske rehabilitacije potreben natančen vpogled v funkcionalno stanje komolca, se pacient najprej zglasi na uro trajajočem diagnostičnem pregledu.

V okviru tega se diagnostik s poškodovancem pogovori o prisotni simptomatiki in trajanju bolečine, ga izpraša o stopnji ter vrsti te, zaprosi za vpogled v izvide že opravljenih preiskav, v kolikor so bile izvedene in rezultate tudi razloži, nato pa opravi klinični pregled z inspekcijo ter s palpacijo.

Ob tem izvede pasivne in aktivne meritve gibljivosti (pri prvih gib izvede diagnostik, pri drugih pacient sam), meritve mišične moči, oceno obremenilne kapacitete komolca, po potrebi tudi provokacijski test, s katerim potrdi prisotnost golf komolca. Če pridobljeni podatki ne zadostujejo, pacienta napoti še na dodatno diagnostično slikanje (golf komolec praviloma zahteva ultrasonografsko preiskavo).

Na temelju vsega naštetega pripravi posamezniku prilagojeno fizioterapevtsko obravnavo, s pomočjo katere ta tekom rehabilitacije uspešno odpravi simptome golf komolca in sklepu povrne polno gibljivost.

 1. Akutna fizioterapija

Akutna faza zdravljenja je usmerjena v kontrolo simptomov in stremi k zmanjšanju bolečine, otekline ter vnetja in povečanju gibljivosti komolca ter mišične moči mišic podlakti. V ta namen se fizioterapevt poslužuje manualne terapije, terapije prožilnih točk in sklepne mobilizacije, ki sprostijo prenapete muskulature podlakti, povečajo gibljivost golf komolca ter zmanjšajo bolečino.

Enako pomembni sta specialna fizioterapevtska vadba z vajami za krepitev upogibalk zapestja, vajami za pronatorje zapestja, vajami za povečanje gibljivosti komolca in vajami za krepitev proprioceptivnih sposobnosti komolca, ki povrnejo polno obremenitev komolca ter dosežejo ustrezno mišično razmerje, in instrumentalna terapija, pri čemer slednja pomeni uporabo:

 • TECAR WINTECARE terapije za prodiranje v globino tkiv, kar spodbudi prekrvavitev, zmanjša vnetja in pospeši celjenje ob nastopu golf komolca,
 • visokoenergijskega SUMMUS laserja za spodbujanje celjenja ran in brazgotin,
 • globinskih udarnih valov za spodbujanje celjenja,
 • diomagnetoterapije PERISO za pospešitev celičnega metabolizma, zmanjšanje bolečine in ugoden vpliv na živčevje,
 • 6D VACUM ACTION za spodbujanje delovanja limfnega sistema in povečanje lokalne prekrvavitve ter
 • visokotonske elektrostimulacijske HiTOP terapije za zmanjšanje bolečine in ugodno delovanje na bolečinske dražljaje.
 1. Postakutna kineziologija

Ta faza zdravljenja pacienta pripelje do vnovične odlične telesne pripravljenosti, saj so v središču vzpostavitev popolne simetrije in normativov mišične moči ter odprava prisotnih deficitov komolca.

Specialni kineziološki program zato vključuje vaje za krepitev fleksorjev zapestja in mišic, ki prečijo komolec, ter vaje za povečanje gibljivosti v komolcu, prav tako progresivne vaje, ki komolec vključijo v motorično vse kompleksnejše izvedbe, ob tem pa okrepijo ves zgornji del prizadetega uda.

Na koncu programa kineziolog izvede aplikacijo testne baterije za komolec, s čimer preveri gibalno učinkovitost in sposobnost prenašanja vsakodnevnih obremenitev, na katere je pacient, če je bila rehabilitacija golf komolca ustrezna, po zaključenem zdravljenju povsem pripravljen.

 1. Kinezioterapija

Vsakemu pacientu, ki se je kdaj srečal z golf komolcem, se tudi po opravljenem fizioterapevtskem zdravljenju svetuje vključitev v program specialne kineziološke vadbe, s katero se možnosti za vnovičen nastop golf komolca oziroma možnosti za reaktivacijo bolečin, povezanih z golf komolcem, dodobra zmanjšajo. S kinezioterapijo pacient namreč dodatno utrdi svojo pripravljenost na vsakodnevne in tudi nepredvidene obremenitve komolca.

Dolžina in obseg zdravljenja, ki ga zahteva golf komolec, sta odvisna od prisotne simptomatike ter razvoja poškodbe, a v splošnem velja, da je enostavne poškodbe golf komolca mogoče sanirati v roku desetih tednov, medtem ko kompleksnejše poškodbe golf komolca zahtevajo dolgotrajnejši rehabilitacijski proces (tudi petindvajset tednov ali več).

Ob prisotnosti katerega od naštetih znakov golf komolca se naročite na diagnostični pregled v kliniko Medicofit in pripravo fizioterapevtskega zdravljenja zaupajte izkušenim diagnostikom, fizioterapevtom ter kineziologom.

oglasna novica

Pridružite se nam