Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
09.07.2021
18:25
Foto: Občina Krško
Gradnja nove podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu, ki se je začela v maju, poteka v skladu z načrti. Izvedena je temeljna plošča, trenutno pa so v izvedbi betonske stene pritličja.

Po štiri enote za šolo in vrtec

Z izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole se bodo izboljšali bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene, sporočajo z Občine Krško. Od skupne vrednosti okoli treh milijonov evrov bo 1,1 milijona evrov prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostali del pa občina.

"Nov objekt podružnične šole in vrtca bo zgrajen v bližini sedanje šole v Velikem Podlogu. Z novimi 1358 kvadratnimi metri neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno prostorska stiska že velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale normativom. V vrtcu so predvidene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole pa štiri učilnice," dodajajo na krški občini. Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu je v letošnjem šolskem letu obiskovalo 61 učenk in učencev prvih štirih razredov, v vrtcu pa je v enotah Peter Pan in Lumpki vpisanih 52 otrok.

Na junijski seji občinskega sveta Občine Krško so med drugim sprejeli predlog sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa za novogradnjo Osnovne šole Veliki Podlog z vrtcem. Več v spodnji izjavi.

(Občina Krško, eP)

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja