Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
02.10.2019
09:13
Foto: Ansat TV
Na seji občinskega sveta v Sevnici so svetniki obravnavali tudi poročilo o izvajanju projekta gradnje stadiona v Sevnici.

Izgradnja atletskega stadiona v Sevnici

Lokacija je bila izbrana načrto in soglasno potrjena

Ponovno je bilo izpostavljeno, da je bila lokacija stadiona, kljub opozorilom, da je projekt lociran na gradbeno zahtevnem terenu, izbrana načrtno in soglasno s strani občinskega sveta v okviru potrditve Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

"Gre za zelo zahteven teren, ki ga je potrebno urediti"

Kot je povedal sevniški župan Srečko Ocvirk, "gre za zelo zahteven teren, ki ga je potrebno urediti, ga pripraviti za ta športni objekt in verjamem, da so občinski svetniki s to informacijo prejeli popolno in celovito informacijo o načinu in možnosti za pripravo tega terena za izgradnjo športnega dela na tem stadionu."

Kako naprej?

Ocvirk: "Tukaj je najpomembnejša stroka"

In kakšne so nadaljnje aktivnosti občine? "Tukaj je najpomembnejša stroka, ki mora pripraviti rešitve, ki bodo zdržale. Tukaj bomo sledili predlogom stroke, ki se konzultira na tem projektu," dodaja Ocvirk.

Ansat TV

atletika
sevnica
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja