Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
30.10.2020
15:10
Brežice, Krško, Sevnica
Foto: arhiv ePosavje
Enote Centra za socialno delo Krško, Brežice in Sevnica so enotne vstopne točke za pomoč občanom v stiski, vse telefonske številke so objavljene na njihovi spletni strani.

Kam po pomoč v stiski?

KRŠKO Center za socialno delo Posavje vsem prebivalcem na območju Posavja na vseh enotah zagotavlja psihosocialno pomoč, ki obsega razbremenilne pogovore, svetovanje, krepitev moči, opolnomočenje, zagovorništvo, pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne izključenosti in podobno. Vse telefonske številke so objavljene na spletni strani Centra za socialno delo Posavje na https://www.csd-slovenije.si/csd-posavje/.

Prva socialna pomoč

Pokličete jih lahko vsak dan

V okviru prve socialne pomoči v enotah Centra za socialno delo (CSD) Posavje izvajajo psihosocialno pomoč in podajamo vse pomembne informacije povezane z materialno ali osebno stisko v teh kriznih razmerah po telefonu ali elektronski pošti. Občani jih lahko pokličete v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure in telefonske številke, ki so objavljene na njihovi spletni strani.

Regijska interventna služba

Regijska interventna služba CSD Posavje deluje izven poslovnega časa CSD na klic policije. Skupine uporabnikov, ki sodijo v delokrog interventne službe so:

 • mladoletni otrok, ki je ogrožen ali ostane brez zakonitih zastopnikov,
 • žrtve nasilja v družini,
 • oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica in ostane brez varstva in oskrbe,
 • starejša oseba, ki je brez svojcev in se zaradi starostnih sprememb znajde v hudi stiski.
 • Tem osebam se nudi storitev prva socialna pomoč in po potrebi namestitev na varno.
Krško, korona info, 2020

V občini Krško je na voljo pomoč občanom v stiski

Vsak delovnik med 7. in 15. uro

Na območju občine Krško je na voljo tudi Pomoč občanom v stiski – 07 29 27 041 in 031 441 999 vsak delovnik med 7. in 15. uro za obolele v domači oskrbi in brez možnosti za lastno oskrbo s hrano, zdravili in ostalimi nujnimi potrebščinami. Pomoč izvaja CSD Posavje, Enota Krško, ki bo po potrebi koordinirala delo Območnega združenja Rdečega križa Krško in prostovoljcev humanitarnih organizacij. Pomoč na domu na vseh enotah izvajajo še v naprej, prav tako nemoteno deluje njihov Krizni center za otroke in mladostnike ter varna hiša za žrtve nasilja.

  Kako je z vlaganje vlog na centre za socialno delo?

  Zaradi izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2, je bila v Sloveniji od 19. oktobra 2020 dalje razglašena 30-dnevna epidemija. V času razglašene epidemije je vlaganje vlog na centre za socialno delo možno na več načinov. Tako lahko vloge oddate:

  • preko e-uprave,
  • po elektronski pošti,
  • po navadni pošti in
  • v poštne nabiralnike na centrih za socialno delo.

  Zmanjševanje možnosti širjenja virusa

  "V res izjemnih primerih se vloga lahko odda tudi po telefonu. Ukrepi sledijo temeljnemu cilju zmanjševanja možnosti širjenja virusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, pomembno pa je, da se z njimi varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko odrejeno obveznost, bodisi odpravljati pomanjkljivosti ali pošiljati dokaze, ki so potrebni za odločitev, pa tudi izpolnjevati obveznosti, ki so jih naložene z odločbo ali sklepom," pravijo na Centru za socialno delo Posavje.

  Na vlogi napišite elektronski naslov in telefonsko številko

  Kot dodajajo, "sprejeti začasni ukrepi za čas razglašene epidemije pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku. Center za socialno delo bo identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal z drugim načini, na primer s tem, da bo zahteval, da stranka sporoči še uradno dodeljeno identifikacijsko številko (EMŠO, DŠ) ali tudi na druge načine (npr. z naprednim elektronskim podpisom itd). Predlagamo, da občani na vlogi napišejo svoj elektronski naslov in telefonsko številko, za namen lažje komunikacije v primeru nejasnosti."

  (bš, eP)

  posavje
  krško
  brežice
  sevnica
  kostanjevica na krki

  Pridružite se nam