Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
20.01.2023
22:19
Med večjimi projekti v letošnjem letu v občini Kostanjevica na Krki izpostavljajo obnovo lokalne ceste med Karlčami in Podbočjem, odprto pa ostaja vprašanje obnove dveh mostov.

Kostanjevica na Krki v letu 2023

KOSTANJEVICA NA KRKI Med bolj izpostavljenimi projekti v občini Kostanjevica na Krki v letošnjem letu bosta oba mostova. Tercialski most za pešce in kolesarje so 14. decembra zaradi zagotavljanja varnosti, starost mostu in večkratne naplavine po Krki navzdol, so naredile svoje, zaprli. Če bodo pridobili sredstva, bodo začeli z izgradnjo tercialskega in severnega mostu, v zaključni fazi je izgradnja kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico, na obnovo čaka tudi cesta med Podbočjem in Kostanjevico na desnem bregu Krke.

Obnova ceste med Kostanjevico in Podbočjem

Za prenovo lokalne ceste med Kostanjevico in Podbočjem imajo potrjeno projektno dokumentacjo, v zaključni fazi so odkupi zemljišč, na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pa se po navedbah kostanjeviškega župana Roberta Zagorca pripravljajo na objavo javnega razpisa za izvajalca gradbenih del. Ostale občinske ceste bodo obnavljali po letnem programu, od Žolnirja proti bencinskem servisu bodo začeli z gradnjo pločnika.

"Zgodbo bomo peljali naprej, tako kot je zastavljena"

"Samo zgodbo o Kostanjevici na Krki bomo peljali naprej, tako kot je zastavljena v smeri turizma, malega gospodarstva, trajnostnega in zelenega turizma. S tem smo pridobili razne pohvale, tudi srebrni znak in verjamem, da se bomo trudili. Velik izziv so nam spet te mostovi, imamo dovolj problemov na Krki," pravi župan Robert Zagorc. Severni most, na vstopu na otok, bi radi prenovili. Zagorc dodaja, "da delamo v to smer. V tem času se nam je že tercialski most podrl in nas izzivi kar čakajo."

"Dela nam ne manjka"

"Dela nam ne manjka. Kanalizacije po vaseh, sama Kostanjevica, občinske ceste," je še povedal na druženju županov z mediji v Radečah.

Komunalna infrastruktura

Če bodo obmejnim občinam na voljo državna namenska sredstva, bodo na Oštrcu začeli z 2. fazo izgradnje javne razsvetljave, v mestu bodo nadaljevali s komunalnim opremljanjem Gorjupove ulice, o čemer smo poročali v četrtek. Pod Grajsko cesto načrtujejo novo kanalizacijo, za obnovo nekdanjega dvorca mestnega gospostva pa napovedujejo nadaljnje projektiranje, izdelavo konservatorskega načrt in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Protipoplavna zaščita

Po propadlem večmilijonskem projektu protipoplavne zaščite Kostanjevice na Krki in otoka Zagorc pravi, da bo potrebno s Kostanjevičani najti skupni jezik in urediti protipoplavno zaščito. Na vprašanje, kako rešiti to problematiko, odgovarja, da z ene strani volja je. "Poskusiti je potrebno naprej z Direkcijo za vode in Kostanjevičani ter poskusiti najti skupni jezik. Vsaj poskusiti. Če ne bomo poskusili, potem tudi ni rešitve." In kakšna rešitev je na obzorju? Župan dodaja, da bodo na Direkciji za vode morali povedati, ali še vztrajajo pri takrat predstavljenem projektu ali pa bo kakšna druga možnost. "Če bo takšen, kot je bil predstavljen, potem - kot vidimo iz preteklosti - ne bo skupnega jezika," je zaključil Zagorc.

Med manj zadolženimi občinami v Sloveniji

Kostanjevičani so sicer med manj zadolženimi občinami na prebivalca v Sloveniji. Za projekte iz letošnjega proračuna pravijo, da se bo njihova izvedba prilagajala dinamiki kapitalskih prihodkov, ki bodo odvisni predvsem od programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. V letošnjem letu bodo sicer nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Turistično informacijskega centra in ostalih javnih zavodov ter kiparskega simpozija Forma viva, ki se letos vrača na dvorišče Galerije Božidar Jakac.

Društva, obnove fasad in kmetijstvo

Ob tem bodo še naprej podpirali delovanje društev in posameznikov prek javnih razpisov, na območju kulturnega spomenika bodo sofinancirali obnove fasad, na območju občine bodo sofinancirali vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in vlaganj v kmetijstvo.

kostanjevica na krki
video

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja