Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
08.11.2022
13:09
Sevnica 2022
Grafika: ePosavje.com
Novembra praznuje občina Sevnica, občinska priznanja bodo podelili na petkovi slavnostni prireditvi. A kaj se je v letu dni vse dogajalo v občini?

Ob sevniškem občinskem prazniku

SEVNICA V Sevnici težko pričakujejo gradnjo krožišča v Šmarju in izgradnjo mostu na Logu, pa tudi preureditev železniške postaje Sevnica, o čemer smo na naših straneh že poročali. Sevniški župan Srečko Ocvirk med projekti na cestni infrastrukturi izpostavlja še pripravo dokumentacije za začetek del na državni cesti Šentjanž - Glino in ureditev odseka državne ceste Loka - Breg - Sevnica. Ocvirk pravi, da so v zadnjem letu naredili številna vlaganja v ureditve in novogradnje objektov šolske in predšolske vzgoje, prav tako so prenovili nekatere javne objekte ter objekte in površine za rekreacijske ter prostočasne aktivnosti.

Pet večjih projektov

"V občini Sevnica se je od praznika do praznika res veliko dogajalo. Proračun je visok, najvišji v zadnjih nekaj letih, predvsem zaradi investicij, ki se dogajajo in so del širšega investicijskega ciklusa. To leto zelo zaznamuje pet projektov," je povedal Ocvirk. Med temi projekti so hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, urejanje kanalizacijskih sistemov, izgradnja nadvoza v Šmarju ter gradnja osnovne šole na Blanci ter novogradnja Osnovne šole Ane Gale v Sevnici. "Trije od teh projektov so sofinancirani iz kohezijskih sredstev, projekt OŠ Ane Gale iz Ministrstva za šolstvo in šport, izključno projekt dogradnje OŠ na Blanci je proračunski projekt," dodaja.

"Investicije so v teku in v skladu s sprejetimi terminskimi načrti"

S pridobivanjem evropskih sredstev in sredstev ministrstva so po njegovih besedah uspeli vse investicije opredeliti v času in prostoru. "So v teku, v skladu s sprejetimi terminskimi načrti," še pove ob tem, da niso zanemarili ostalih investicij in projektov, ki so potrebni za življenje in delo v občini. Med vlaganji izpostavlja vlaganja v cestno omrežje ter ureditve komunalne infrastrukture. 

sevnica
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja