Skip to main content
Torek, 26. september 2023
25.01.2023
10:50
Most na Borštu
Foto: ePosavje.com
Brežičani so v torek objavili javno naročilo za obnovo, novogradnjo novega mostu na Borštu na reki Krki.

Naročilo za most na Borštu

BREŽICE Med januarskimi poplavami je visok vodostaj reke Krke poškodoval lesen most na Borštu, med Velikimi Malencami in Cerkljami ob Krki, do te mere, da je promet čez njega že nekaj časa prepovedan. Pred dvema tednoma smo na naših straneh napovedali, da bodo v Brežicah še v januarju objavili javno naročilo za nov most na Borštu. In to se je na predzadnji januarski torek tudi zgodilo.

Načrtovanje

V Brežicah zdaj iščejo ponudnika, ki bo sprojektiral in zgradil nov most na Borštu. Kot pravijo v javnem naročilu, bo ponudnik izdelal dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev (IZP) s pridobitvijo vseh projektnih pogojev, izvedel batimetrične meritev struge reke Krke na območju obnove mostu 50 m gorvodno in dolvodno od osi vzdolžne osi mostu pred začetkom del in po končanih vseh delih v strugi reke Krke ter izdelal dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in delavniških načrtov jeklenih konstrukcij skladno z zahtevami iz projektne naloge in pridobljenih projektnih pogojev.

Zapora ceste

Ob tem bo moral v ponudbi predvideti tudi izdelavo elaborata zapore ceste na odseku obnovitvenih del ter ureditev prometa med izvedbo del in zagotavljati dnevno vzdrževanje elementov zapore. V ponudbi je predvidena tudi izdelava varnostnega načrta in organizacije gradbišča skladno s projektno nalogo, lastnimi potrebami in pripravljenim varnostnim načrtom.

Gradnja

Ponudnik bo moral zagotoviti materiale, surovine, delovno silo in delovne stroje za izvedbo del v zastavljenem roku, na Borštu načrtujejo odstranitev vseh elementov obstoječega mostu, vključno z odstranitvijo starih pilotov v strugi reke Krke, na levi in desni brežini bodo obnovili mostne opornike ter konstrukcijo mostu.

Ponudbe zbirajo do 17. februarja

Ponudbe za omenjeno javno naročilo v Brežicah zbirajo do 17. februarja. Če bodo uspešni pri javnem naročilu, bodo z deli predvidoma začeli maja ali junija letos, končali pa septembra. V proračunu za leto 2023, ki so ga že sprejeli, imajo za nov most zagotovljenih 600.000 evrov, nam je pred dnevi povedal David Flajnik z Občine Brežice.

brežice
ceste

Pridružite se nam