Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
15.03.2023
10:05
Komunala Brežice, prejeli smo
Grafika: ePosavje.com
Po ponedeljkovi seji občinskega sveta v Brežicah so se oglasili tudi iz Komunale Brežice. V nadaljevanju objavljamo njihovo sporočilo s sedmimi točkami.

Odgovor iz Komunale Brežice

BREŽICE Po ponedeljkovi seji občinskega sveta v Brežicah, na katerem so svetnice in svetniki preložili odločanje o novih cenah komunalnih storitev, so iz Komunale Brežice poslali sporočilo s sedmimi točkami, ki ga objavljamo v nadaljevanju zapisa.

"Komunala Brežice trenutno ne izkazje nobene izgube"

Med drugim pišejo, da "Komunala Brežice trenutno ne izkazuje nobene izgube, saj mora občinski svet skladno z veljavno zakonodajo in občinskim odlokom sprejeti poračun za razliko v ceni, ki je posledica zunanjih dejavnikov (višanja vseh cen) in ne poslovanja Komunale Brežice." Na vpliv vojne v Ukrajini in vsesplošen dvig cen pa ocenjujejo, "da bi bilo neprimerno, da bi se tovrstne okoliščine zmotno uporabljalo za razvrednotenje uspešnega podjetja in za obračunavanje z njegovim poslovodstvom."

Sporočilo v izvirniku:

V izogib napačnemu razumevanju trenutne situacije in nenamernemu ali celo namernemu zavajanju naših uporabnikov Komunala Brežice podaja odgovor in pojasnila, vezana na predlagan poračun in spremembo cen komunalnih storitev v občini Brežice.

  1. Komunala Brežice izvaja regulirano dejavnost, za katero mora občinski svet sprejeti ceno, ki pokriva stroške izvajanja teh storitev.
  2. V letu 2022 smo bili priča izrednim dvigom cen na vseh nivojih, še posebej na področju cen elektrike in goriv, kar je imelo neposreden vpliv na stroške našega poslovanja. Zato cena, ki je bila sprejeta za leto 2022, ne pokriva teh stroškov, saj tega ob sprejemu ni bilo mogoče predvideti.
  3. Komunala Brežice trenutno ne izkazuje nobene izgube, saj mora občinski svet skladno z veljavno zakonodajo in občinskim odlokom sprejeti poračun za razliko v ceni, ki je posledica zunanjih dejavnikov (višanja vseh cen) in ne poslovanja Komunale Brežice.
  4. Do izgube bi prišlo samo v primeru, če bi se občinski svet odločil, da ne bo potrdil poračuna za višje stroške iz naslova dviga cen elektrike, goriv, materiala in ostalih surovin ter storitev. S tem bi seveda nastala nepopravljiva škoda Komunali Brežice in posledično Občini Brežice, ki je lastnica podjetja.
  5. Medtem ko lahko ostala podjetja začasno ustavijo proizvodnjo, ko so cene stroškov previsoke, mi tega ne moremo storiti in smo morali prečrpavati tako pitno vodo kot tudi odpadno vodo, odvažati odpadke … tudi takrat, ko so bile cene elektrike, goriv … daleč najvišje v zgodovini. Te stroške je potrebno pokriti.
  6. V korist Komunale Brežice in njenega poslovanja govori predvsem dejstvo, da 10 let ni imela nobenih težav. V letu 2022 pa se je zgodila vojna v Ukrajini in vsesplošen dvig cen po celem svetu. Ocenjujemo, da bi bilo neprimerno, da bi se tovrstne okoliščine zmotno uporabljalo za razvrednotenje uspešnega podjetja in za obračunavanje z njegovim poslovodstvom.
  7. V teh trenutkih si kot podjetje, ki opravlja izjemno odgovorno in pomembno vlogo in ki ni po svoji krivdi v tej situaciji, želimo predvsem treznega in odgovornega komuniciranja. Vse z namenom razumevanja dejanskega stanja in omogočanja nemotene oskrbe naših uporabnikov.

Vir: Komunala Brežice

brežice
komunala brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja