Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
15.11.2019
14:25
Participativni proračun, Brežice 2020
Grafika: ePosavje
Znani so rezultati glasovanja za projekte iz sklopa participativnega proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021. V Brežicah so prejeli 4.623 glasov občank in občanov, tule so zmagovalni projekti.

16 projektov za let 2020 in 2021

"Odziv je bil daleč nad pričakovanji"

Na Občini Brežice so z odzivom na glasovanje zelo zadovoljni. "Odziv je bil daleč nad pričakovanji, saj se je glasovanja udeležilo kar 22,06% upravičenih občank in občanov, ki imajo stalno bivališče v občini Brežice in so na dan glasovanja dopolnili 15 let," pravijo na Občini Brežice. Ob upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev, po katerih se je lahko projekt uvrstil v ožji izbor, se je v participativna proračuna za naslednji dve leti neposredno uvrstilo 15 projektov.

Igrišče Trobentica, asfaltno igrišče v Krški vasi, razgledna plošča na Šentvidu

Na območju Krajevne skupnosti Brežice, Zakot-Bukošek-Trnje, Šentlenart sta uvrščena projekta "Igrišče Trobentica" in rekreativna tekaška steza. Za prvi projekt bo namenjenih 14.980 evrov (od tega 14.100 evrov v letu 2020), drugi projekt pa bo v višini 14.568 evrov izpeljan v letu 2021. Na območju krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence je pet projektov. V letu 2020 bodo tako uredili športno - učni prostor ob reki Krki v Župeči vasi, obnovili asfaltno igrišče v Krški vasi in začeli s projektom postavitve razgledne ploščadi na Svetem Vidu. V letu 2021 bo nato ploščad tudi dokončno postavljena. Za ureditev otroškega igrišča in postavitev igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi je v letu 2021 predvidenih 6.693 evrov, za ureditev akustike v večnamenski dvorani Skopice pa 10.000 evrov.

Globoko, Kapele, Sela

V proračun za leto 2020 sta uvrščena tudi vadbeni park in družabna točka v Globokem (14.700 evrov) in ureditev travnatega igrišča ob Podružnični šoli Kapele (14.774,20 evrov), začeli pa bodo tudi z vzpostavitvijo medgeneracijskega parka Sela (525,80 evrov v letu 2020 in 13.974,20 evrov v letu 2021.

Artiče, Križe, Bizeljsko, Pišece

Pet projektov bo tudi na območju krajevnih skupnosti Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe in Sromlje. Za Artiško pot zdravja bo v letu 2020 namenjenih 14.900 evrov, za večgeneracijsko in večfunkcijsko ureditev okolice Doma krajanov v Križah bodo namenili 11.000 evrov, preostali trije projekti pa sledijo v letu 2021. Za projekt ureditve ekoloških otokov v Krajevni skupnosti Bizeljsko bodo namenili 13.300 evrov, za praznično novoletno okrasitev vasi Pišece 3.000 evrov, za vzpostavitev rehabilitacijskega in rekreacijskega studia pa 14.920 evrov. Po upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev so zaradi ostanka sredstev za leto 2021 na seznam uvrstili še ureditev travnatega igrišča na prostem.

Na rezervnem seznamu še 15 projektov

Na rezervnem seznamu projektov je sicer uvrščenih še 15 projektov, ki bodo po prednostnem seznamu prišli v izvedbo, če bodo v postopku izvedbe posameznih potrjenih projektov ugotovili, da ga zaradi objektivnih okoliščin ni možno izpeljati in bi sredstva zato ostala neizkoriščena.

Dvakrat po 100.000 evrov

Participativni proračun za leti 2020 in 2021

Komisija za vloge in pobude občanov je najprej preverila veljavnost prispelih glasovnic, nato pa opravila štetje. Na podlagi pridobljenih rezultatov je pri oblikovanju seznama projektov upoštevala tudi določili, da lahko posamezna krajevna skupnost pridobi en projekt in da je najvišja vrednost proračunskih sredstev za posamezno območje, znotraj katerih so bile z razpisom razdeljene krajevne skupnosti 30.000 EUR letno. S temi sledi cilju, da se sredstva participativnega proračuna razdelijo najbolj enakomerno po občini.

(bš)

brežice

Pridružite se nam