Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
08.06.2023
11:32
Slavnostna akademija Krško 2023
Foto: ePosavje.com
Ob prazniku Mestne občine Krško so v sredo na slavnostni akademiji podelili letošnja priznanja nagrajencem. Slavnostni govornik na tokratni prireditvi je bil župan Kočevja dr. Vladimir Prebilič.

Prejemniki priznanj ob prazniku Mestne občine Krško

KRŠKO Veliki znak sta prejela Dušan Vodlan in Društvo Sonček Posavje, znak družba Mlin Katić, d.o.o. in Simfonični orkester Glasbene šole Krško, priznanje pa Sonja levičar, Tanja Uduč, Matjaž Gomilšek in Aleš Suša.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

O pomembnosti lokalne samouprave in hitrosti občinskega razvoja

Slavnostni govorec dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje in predsednik Skupnosti občin Slovenije, je v govoru poudaril pomembnost lokalne samouprave, ki je bistvo demokracije. Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je v uvodnem slavnostnem nagovoru poudaril večje pridobitve preteklega leta in izpostavil usmerjenost v bodoči razvoj in napredek mestne občine Krško. "Usmeritev in hitrost občinskega razvoja sta temeljnega pomena, saj neposredno vplivata na kakovost našega življenja. Kako dobro so urejene naše ceste, kakšna je kakovost pitne vode, kakšne so možnosti za rekreacijo in šport, kako dostopne so storitve zdravstvenega varstva in izobraževanja, kakšne so lokalne gospodarske možnosti, priložnosti in spodbude, kako je poskrbljeno za mlade, kmete, mestna, krajevna in vaška središča, kako skrbimo za starejše, - to so le nekateri izmed vidikov občinskega razvoja, ki neposredno vplivajo na vse nas," je povedal Kerin. In dodal, "da razvoj ustvarja prijetno okolje, ki spodbuja pripadnost kraju, krepi socialne vezi in izboljšuje posameznikov kakovost življenja. »Poudariti moram tudi pomen participacije in vključevanja vseh vas v občinski razvoj. Vsak posameznik ima pravico in dolžnost izraziti svoje mnenje ter sodelovati pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na našo skupnost. Le tako lahko dosežemo pravičnost, enakost in trajnostni razvoj, ki je usklajen s potrebami vseh prebivalk in prebivalcev".

Kerin: "Le skupaj lahko ustvarimo okolje, kjer se vsi počutimo enako pomembni in slišani"

Kerin je v dosedanjem mandatu obiskal že skoraj vse krajevne skupnosti in mestni četrti. "Prizadevam si, da bo razvoj občine skladen s potrebami njenih posameznih delov, da bomo poskrbeli za vse predele naše občine. Da nikogar ne bomo pustili zadaj. Le skupaj lahko namreč ustvarimo okolje, kjer se vsi počutimo enako pomembni in slišani, pa tudi enako razviti," je zaključil.

krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja