Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
04.11.2021
12:25
Libelj, Krško
Foto: arhiv ePosavje
Podnebne spremembe prinašajo nove izzive in priložnosti tudi v turizmu, pravijo na Občini Krško.

Podnebne spremembe v občini Krško

KRŠKO Kot je pokazala analiza, ki jo je pripravila Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, bo zaradi segrevanja ozračja in spremenjenih padavinskih vzorcev pravočasno in premišljeno prilagajanje pomemben dejavnik dolgoročne konkurenčnosti turistične destinacije Krško. Ključen bo predvsem razvoj ponudbe, ki bo manj občutljiva na poletno vročino, in nadgrajevanje ponudbe v pomladnih in jesenskih mesecih.

Kaj pravijo številke?

Podnebje v občini Krško se je od šestdesetih let prejšnjega stoletja že segrelo za 1,8 °C, letna količina padavin se je zmanjšala za skoraj 10 %, količina novozapadlega snega se je prepolovila. Trend segrevanja se bo nadaljeval. Sredi stoletja bo povprečna temperatura zraka lahko še za 1,7 °C višja, kot je danes. Poleti se bo povečevalo število vročih dni s temperaturo nad 30 °C, vročinski valovi bodo pogostejši, močnejši in daljši.

Krško, shelf cloud

Poletje potencial za kulturni turizem in razvoj turizma na podeželju

Destinacija bo soočena s potrebo po razvoju poletne turistične ponudbe, ki bo manj občutljiva na poletno vročino. Pri tem lahko nadgrajuje ponudbo kulturnega turizma v zaprtih prostorih, predvsem pa izkoristi neizkoriščeni potencial ureditve naravnih kopališč in razvoja turizma na podeželju, kjer je vročina manj neprijetna kot v mestu.

Toplejša pomlad in jesen izziv za nadgradnjo ponudbe

Ogrevanje destinacije spomladi in jeseni lahko poveča njeno privlačnost. Pogoji za zimske aktivnosti na prostem pa se v destinaciji ne bodo bistveno izboljšali, saj bo namesto snega pozimi čedalje pogosteje padal dež.

Vpliv na lokalno pridelano hrano

Povišanje temperature in spremenjeni padavinski vzorci bodo vplivali na naravo, ki je za turizem neprecenljiv razvojni vir. Lahko se poslabša biotska raznovrstnost in stanje gozdov, ki pokrivajo 43 % površine občine. Podnebne spremembe bodo vplivale tudi na kmetijsko pridelavo in s tem na gastronomsko ponudbo na osnovi lokalnih pridelkov. Spremenjeni klimatski pogoji lahko ogrozijo pridelavo oz. kakovost domačih vinskih sort in drugih tradicionalnih kmetijskih pridelkov.

Ključna osveščenost in pravočasni ukrepi

Za uspešno prilagajanje podnebnim spremembam so nujni pravočasni ukrepi na področjih racionalne rabe energije in vode ter samooskrbe z energijo iz obnovljivih virov. Destinacija lahko zmanjša svojo ranljivost tudi z različnimi infrastrukturnimi ukrepi, kot so povečanje zelenih površin v mestu, namestitev pitnikov ter zasaditev rastlin, ki bodo nudile senco na izpostavljenih območjih. Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov je za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja na ravni destinacije pomembno vzpostaviti sistem za spremljanje stanja okolja in zgodnjega opozarjanja vseh deležnikov v turizmu – ponudnikov, obiskovalcev in lokalne skupnosti.

(Občina Krško, eP)

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice