Skip to main content
Torek, 16. april 2024
24.03.2020
20:30
Pogovor z Andrejem Vizjakom, ministrom za okolje
Grafika: ePosavje.com
Pogovor z ministrom Andrejem Vizjakom o kratkoročnih ukrepih v povezavi z okoljem in prostorom in aktivnostmi, ki se dotikajo koronavirusa.

Pogovor z novim ministrom za okolje in prostor

Pogovarjali smo se z novim ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom, ki je med drugim izpostavil tri kratkoročne ukrepe, ki bodo - poleg ukrepov v povezavi s pojavom koronavirusa COVID-19, prišli na vrsto v naslednjih mesecih. Več v videoposnetku in v nadaljevanju novice.

Vlada, katere član ste kot minister za okolje in prostor, se je nekako takoj po prisegi znašla v težkih razmerah, ki jih prinaša koronavirus.

Tako je. Praktično čez noč smo morali začeti s polnim funkcioniranjem, nismo imeli teh pregovornih 100 dni časa za seznanitev z resorjem, preden bi začeli ukrepati. Morali smo že prvo minuto nastopa funkcije biti polno opravilni, brez tega, da bi imeli ekipe. Veste, da so pri funkcioniranju ministrstva ključni najožji sodelavci, ki jih praviloma ministri pripeljemo s seboj. Ne glede na to smo morali začeti z delom. Verjamem, da smo se na izzive koronavirusa odzvali učinkovito, da so bili morda tudi kakšni spodrsljaji, ki smo jih hitro odpravili, najpomembneje pa je, da so sprejeti ukrepi po moji oceni sorazmerni in ključno je, da se jih vsi tudi držimo in da jih spoštujemo, še posebej teh, ki so namenjeni preprečitvi nadaljnjih okužb. Danes je lahko med nami okužen sleherni, najslabše bi bilo, da okuži tudi druge. Nihče ne ve, ali je okužen ali ne in zato menim, da je prav, da spoštujemo te ukrepe, ohranjamo to osebno distanco in se vedemo, kot da smo okuženi. To preprečuje širjenje in s tem bomo tudi najlažje čimprej zapustili to nezavidljivo situacijo.

Lahko bi rekli, da ukrepi segajo na vsa področja, kjer prihaja do stikov med ljudmi.

Niti ne na vsa. Stike lahko ohranjamo preko signala, spleta oziroma drugih sodobnih načinov komunikacije. Nenazadnje lahko tudi na nepretirano bližino, osebni stik je možen tudi z ohranjanjem neke razdalje med ljudmi. S tem, ko je zdaj nekoliko omejeno gibanje, je to seveda omejeno zgolj na najnujnejše opravke.

Katere ukrepe pa ste sprejeli na vašem ministrstvu?

Na našem ministrstvu smo sprejeli navodilo glede ravnanja z odpadki oz. z odpadnimi maskami in osebno zaščitno opremo, ki jo uporabljajo delavci, pa tudi, ki jo uporabljamo za osebno varovanje pred koronavirusom. To je, da se vsi te odpadki zavežejo dvakrat – torej najprej v eno in nato še v drugo plastično vrečko in da jih, preden jih odvržemo, hranimo 72 ur. Ni namreč dokazano, da bi se koronavirus širil tudi preko odpadkov. To je bil prvi ukrep, drugi ukrep je ta, da smo poslali navodilo vsem, ki izvajajo komunalne javne službe, tako glede ravnanja z odpadki, kot nenazadnje tudi zagotavljanja ustreznih dežurnih služb pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z ostalimi nujnimi komunalnimi storitvami.

Se morda že kažejo rezultati oz. učinki teh ukrepov?

Kar se naših ukrepov tiče, jih ljudje spoštujejo, nimamo podatkov, da jih ne bi, vendar na mojo osebno srečo na Ministrstvu za okolje in prostor niso v pristojnosti drugi ukrepi, ki so za prebivalstvo bolj pomembni, ki sodijo na primer pod pristojnost Ministrstva za notranje zadeve, ko govorimo o omejevanju gibanja ali Ministrstva za zdravje. Kar se našega resorja tiče, je zaenkrat zadeva zelo učinkovito v izvajanju.

Če se dotakneva še ostalih tem. Katerim področjem boste v svojem mandatu dali prednost?

Imamo nekaj izredno kratkoročnih izzivov. Prvi je zagotovo ta, da sem podedoval kupe smeti oz. odpadne embalaže na dvoriščih komunalnih podjetij. To je treba interventno rešiti pred nastopom višjih temperatur in nadaljnjim kopičenjem odpadkov. Nenazadnje so to tudi žarišča oz. potencialna nevarnost za požare, okužbe in podobno. To je torej prvi večji zalogaj.

Drugi, podoben, ki sem ga prav tako podedoval, je odziv na škode, ki jih povzročajo divje zveri kmetom. Zdaj se začenja obdobje volka in medveda, žal pa v vsem tem zimskem času ni bilo narejeno skoraj nič, da bi lahko učinkovito reševali ta problem. Zato imamo že urgentno na mizi prvi škodni primer, ki ga je doživel kmet, ki mu je volk dodobra zdesetkal čredo govedi. Tu moramo hitro in učinkovito ukrepati, pri čemer pa imamo zelo veliko podedovanih težav, zato želimo zdaj narediti učinkovit sistem, tako v teh kriznih časih kot tudi kasneje, za urgentno reševanje te problematike. Kar se pa tiče srednjeročnih izzivov, govorim za obdobje tega leta, moramo intenzivno začeti in tudi končati nekatere poenostavitve številnih zbirokratiziranih postopkov, ko govorimo o pridobivanju gradbenih dovoljenj, postopkih sprememb občinskih prostorskih načrtov, okoljevarstvenih soglasij, okoljevarstvenih dovoljenj. Te postopki so pretirano zbirokratizirani, dolgotrajni, uradniki ne odločajo na podlagi nekih metodologij, ampak bolj ali manj po prosti presoji in zato v določenih primerih prekomerno komplicirajo. To je torej moj izziv v letošnjem letu in tudi do konca tega mandata.

Tretja prioriteta je pospešitev državnih investicij, ki so nujne za razvoj te države tako na energetskem kot ostalem infrastrukturnem področju – denimo tretja razvojna os, hidroelektrarna Mokrice in železniška infrastruktura.

(vs, bš, eP)

koronavirus
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja