Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
14.06.2019
14:42
Grafika: PISO
Vsako leto 10. junija krajevni praznik obeležuje krajevna skupnost Blanca, kot spomin na dan, ko se je leta 1945 pouk na tamkajšnji osnovni šoli ponovno pričel izvajati v slovenskem jeziku.

Praznik krajevne skupnosti Blanca

SEVNICA Praznik bodo na Blanci obeležili z več dogodki, ki bodo potekali v soboto, 15. junija. Ob 16. uri bo namenu predan asfaltiran odsek javne poti proti domačiji Krnc v kraju Kladje nad Blanco. Priložnostni dogodek bo ob novi cesti. Ob 17. uri bo sledilo odprtje obnovljenega odseka lokalne ceste Kladje–Krajna Brda. Pridobitev bo namenu predana v Krajnih Brdih, na križišču pri domačiji Hlebec. Osrednja slovesnost bo ob 18. uri v Kulturni dvorani Blanca.

Program bodo sooblikovali Godba Blanški vinogradniki, Osnovna šola Blanca, Kulturno-umetniško društvo France Prešeren Blanca in Kulturno-umetniško društvo Poklek, povezovala pa ga bosta domačina Ana Kozinc in Domen Mirt.

Ob tej priložnosti se krajevna skupnost s priznanji vsako leto zahvali še posebej aktivnim krajanom, ki soustvarjajo prijetno bivanjsko okolje na različnih področjih družbenega življenja. Javno pohvalo bodo prejeli Jure Klenovšek, Aljoša Radej in Mateja Strnad, plaketo pa Roman Kragl in Gasilska desetina člani A PGD Poklek. Navzoče bosta pozdravila predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik in župan Srečko Ocvirk.

Občina Sevnica

sevnica
napovednik

Pridružite se nam