Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
25.11.2023
08:11
Foto: Marijan Močivnik
Predavanje, ki bo v ponedeljek, 27. novembra 2023, on 17. uriv Mestni hiši Brežice bo poskušalo združiti teoretične osnove vinogradništva, kot so izbor lege, sorte, podlage.

Teoretične osnove vinogradništva

Predavanje, ki bo v ponedeljek, 27. novembra 2023, on 17. uriv Mestni hiši Brežice bo poskušalo združiti teoretične osnove vinogradništva, kot so izbor lege, sorte, podlage ter človekovega dela pri agrotehničnih in agrotehničnih ukrepih (gostota sajenja, gojitvena oblika, vršičkanje, razlistanje) z empiričnimi izkušnjami mojih prednikov in mojih tridesetletnih in morda to spojilo z biodinamičnim zaznavanjem kmetovanja.

Vinogradništvo s tradicijo

Posestvo Burja je nastalo leta 2007 na podlagi sporazumne razdružitve dveh bratov, ki sta do tedaj kmetovala skupaj na vinogradniško – govedorejskem posestvu Sutor. Začeli smo z 2,8 ha zgolj podedovanih vinogradniških površin in jih v naslednjih destih letih z nakupi in najemi povečali na 9 ha. Že v prvem letu smo začeli z preusmeritvijo v ekološko vinogradništvo in leta 2011 pridobili ekološki
certifikat. Hkrati smo pri vinifikaciji izločali fizikalne in predvsem kemične posege ter uvajali daljše maceracija pri belih vinih. Tako sedaj kletarimo z tedensko do dvotedensko maceracijo belih sort brez vsakršnih kemičnih dodatkov in spontanimi fermentacijami. Edini kemični dodatek je dodatek žvepla tik pred stekleničenjem.

Prejemniki certifikata

Z letom 2017 smo začeli z uvajanjem biodinamičnega kmetovanja v vinogradih in pridobili Demeter certifikat v letu 2020. Ne zgolj zaradi zahtev, tudi zaradi lastne želje, v zadnjem letu uvajamo
živali v vinograde in na najete travniške površine ter po petnajstih letih postajamo “zopet” mešano kmetijsko posestvo.

vinogradništvo

Pridružite se nam

Novice iz Posavja